Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT)

De CKT werkt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie en heeft als opdracht om haar bevindingen over de kwaliteit van toetsing te rapporteren aan de examencommissie en de examinatoren. De CKT stelt de kwaliteit van toetsing vast aan de hand van evaluatieformulieren die zijn ingevuld door de examinator en een beoordelende collega. Om de kwaliteit van de toetsing en beoordeling op een goed niveau te houden en mogelijk verder te verbeteren, ondersteunen de leden van de examencommissie en de CKT (op verzoek) de examinatoren en docenten die bij toetsing en beoordeling betrokken zijn. 

De CKT is te bereiken via cktbmw@umcutrecht.nl.