Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT)

De CKT werkt onder verantwoordelijkheid van de BEC en heeft als opdracht haar bevindingen over de kwaliteit van toetsing aan de examencommissie en de examinatoren te rapporteren. De CKT stelt de kwaliteit van toetsing vast aan de hand van evaluatieformulieren ingevuld door de examinator en een beoordelende collega. Om de kwaliteit van de toetsing en beoordeling op een goed niveau te houden en mogelijk verder te verbeteren, ondersteunen de leden van de examencommissie en de CKT, op verzoek, de examinatoren en docenten die bij toetsing en beoordeling betrokken zijn. 

De CKT is te bereiken via cktbmw@umcutrecht.nl.