Terug

Functies van toetsen

Functies van toetsen

Toetsen worden gebruikt om kennis, toepassings- en analytische vaardigheden in toenemende mate te meten gedurende de opleiding, zowel formatief als summatief. Hierin heeft toetsing drie verschillende functies:

  1. Beslisfunctie.
  2. Leerfunctie.
  3. Evalueren van onderwijs.

1. Beslisfunctie - summatieve toetsing uitklapper, klik om te openen

Toetsen worden onder andere ingezet om te beslissen (summatief) of een student de leerdoelen van een cursus heeft behaald, oftewel toetsen VAN leren. De score die wordt toegekend aan een toets is daarin een meetpunt om de beslissing te onderbouwen. Een summatieve toets selecteert op basis van de cesuur (55%) tussen voldoende en onvoldoende. Met deze summatieve vorm van toetsen wordt meestal ook een cursus, of een deel daarvan, afgesloten.

2. Leerfunctie – formatieve functie uitklapper, klik om te openen

Formatief toetsen draagt bij aan een doorlopend leerproces en heeft een diagnostische en reflectieve functie. Een formatieve toets geeft studenten en docenten inzicht in de kennis en kunde van studenten; waar zij staan ten opzichte van het behalen van de leerdoelen. Een formatieve toets wordt dus niet noodzakelijk beoordeeld met een cijfer dat meeweegt in de beslisfunctie. We maken onderscheid tussen toetsen OM te leren en toetsen ALS leren.

Een voorbeeld van toetsen OM te leren is het beschikbaar stellen van een oefentoets die vervolgens met alle studenten besproken wordt. De toets (of de docent) geeft feedback op leren/studiegedrag en onderwijzen. Met behulp van de ontvangen feedback worden studenten begeleid om de leerdoelen van de cursus te behalen.

Formatieve toetsing wordt niet alleen door de docent uitgevoerd: studenten kunnen elkaar of zichzelf ook beoordelen (peer assessment en/of self-assessment). Deze vorm van toetsing; toetsen ALS leren stimuleert zelfregulatie waarbij de student zelf de regie neemt in het kritisch evalueren van de eigen kennis, toepassings- en analytische vaardigheden. Door o.a. samenwerking, reflectie en zelfbeoordeling/evaluatie worden studenten gestimuleerd kritisch te kijken naar hun eigen ontwikkeling en studiegedrag en hiervan te leren.

3. Evalueren van onderwijs uitklapper, klik om te openen

Ongeacht of een toets een beslisfunctie of een leerfunctie kent, kan de docent de toetsing gebruiken om het eigen onderwijs te evalueren, want indirect krijg je als docent feedback op de kwaliteit van het onderwijs (inclusief de toetsing) en of de beoogde leeruitkomsten zijn behaald. Dit komt van pas in de verbetering van het onderwijs.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet