Terug

Nakijken en beoordelen

Nakijken en beoordelen

Schriftelijke toetsen worden aan de hand van een vooraf vastgesteld antwoordmodel nagekeken. Verslagen, presentaties en allerlei andere beoordelingen worden beoordeeld op basis van voorafgestelde beoordelingscriteria.

  • De nakijktermijn, inclusief beoordeling en publicatie van de cijfers, is tien werkdagen.

Vaststellen deelcijfers uitklapper, klik om te openen

De normering van een schriftelijk toetsing kan eventueel achteraf worden gewijzigd, bijvoorbeeld in geval van structurele onduidelijkheid over de vraagstelling onder studenten (op basis van de toetsanalyse en/of toetsinzage). Lees meer over de interpretatie van een toetsanalyse of toetsinzage.

Na vaststelling van de normering per vraag, kan het toetsresultaat worden omgezet in een cijfer:

    • Toetsen worden bij BMW lineair beoordeeld op een schaal van 0 – 10. 
    • Deelcijfers worden niet afgerond voor de berekening van het eindcijfer. Eindcijfers worden afgerond op 1 decimaal achter de komma.

Lees meer over de cesuurinstelling in de digitale toetsprogramma’s (TestVison en Remindo).

Let op: De cijfers uit TestVision zijn afgekapt. Om het deelcijfer correct te berekenen dien je gebruik te maken van de kolom toetsprestatie (kolom S) in de omrekentabel. Deze waarde is uitgedrukt in procenten en moet daarom nog door 10 gedeeld worden.

Alfanumerieke deelcijfers uitklapper, klik om te openen

Sommige prestaties laten zich niet uitdrukken in een cijfer. In dit geval kan je ook een alfanumerieke schaal inzetten om studenten te beoordelen. Binnen de opleiding gebruiken wij meestal een twee puntschaal:

ONV – onvoldoende

V – voldoende

Lees meer in artikel 5.4 van de OER.

Let op: voor de berekening van een eindcijfer heeft een alfanumeriek deelcijfer geen waarde en wordt gezien als “inspanningsverpliching” welke moet zijn voldaan.

Cursussen die niet worden beoordeeld met een cijfer worden alleen beoordeeld met Voldoende (V) of Onvoldoende (ONV), naast andere niet-nummerieke eindresultaten.

Cesuurinstellingen in TestVision uitklapper, klik om te openen

De opleiding verwacht dat je als examinator de instellingen voor het berekenen van het (eind)cijfer controleert en indien nodig aanpast. In TestVision is het nu mogelijk om te becijferen van 0 tot 10. Het is eventueel ook mogelijk de instellingen hier achteraf aan te passen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet