Terug

Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT)

Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT)

Als examinator bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing. De kwaliteit van de toetsen wordt bepaald door de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. De Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT) evalueert en borgt de kwaliteit van de toetsing in opdracht van de examencommissie.

De CKT werkt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie en heeft als opdracht om haar bevindingen over de kwaliteit van toetsing te rapporteren aan de examencommissie en de examinatoren. Daarnaast kan je ook bij de CKT terecht bij vragen en vooradvies en ondersteuning. Wij denken graag met je mee over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • constructive alignment op cursus en curriculum niveau
 • aanscherpen leerdoelen;
 • advies en selectie geschikte toetsvorm(en);
 • formulering/opzet opdrachten, beoordelingscriteria (inclusief beoordelingsformulieren en rubrics);
 • interpretatie toetsanalyse;
 • inzet en gebruik genAI.

De toetsing van iedere cursus wordt standaard minimaal één keer per drie jaar geëvalueerd door de leden van de CKT. Indien nodig vindt er een extra evaluatie plaats als:

 • de toetsing van de cursussen op initiatief van de examinator of na advies vanuit de CKT ingrijpend is aangepast;
 • er een nieuwe examinator is aangesteld;
 • de CKT wordt hiertoe verzocht door de examencommissie, opleidingscommissie en/of jaarvertegenwoordiging, omdat zij bepaalde signalen hebben opgedaan of opgevangen.

Wijze van evaluatie

Om je als examinator te ondersteunen in de (door)ontwikkeling van toetsing gaan we graag met je in gesprek om de toetsing en eventuele hulpvragen te bespreken. Na afloop van het gesprek ontvang je een verslag met de belangrijkste adviezen welke zijn besproken. Indien nodig ontvang je aanvullende (geschreven) feedback op de formulering van vragen, opdrachtbeschrijvingen, criteria en beoordelingsfomruleiren/rubrics.

Voorbereiding van het gesprek

Graag ontvangt de CKT, twee weken voorafgaand aan het gesprek, onderstaande documenten. Een deel van de documenten staat al klaar onder bestanden in het kanaal van je eigen cursus via de MS-teams CKT BMW (uitnodigingslink per e-mail) op basis van vorige edities van de cursus of omdat je de CKT toetstemming hebt gegeven tot de toetsomgeving (TestVision) van jouw cursus. Wil je de documenten uploaden en/of controleren en indien nodig actualiseren? Ter voorbereiding op het gesprek ontvangt de CKT graag de volgende documenten:

 • overzicht aanpassingen in de cursus, inclusief toetsing;
 • (feedback op) toetschema; De CKT heeft in 2022 – 2023 voor de meeste cursussen een toetsschema opgesteld waarin de relatie tussen de leerdoelen van de cursus, eindtermen van de opleiding, de toetsvormen, de wijze van feedback en beoordeling staan beschreven.
 • toetsmatrijs schriftelijke toetsing;
 • studenten evaluatie toetsing;
 • instructie (blokboek) over de toetsing in het algemeen tijdens de cursus aan studenten (en docenten);
 • kopie schriftelijke toetsing inclusief antwoordmodel;
 • toetsanalyse schriftelijke toetsing;
 • eventuele aanpassingen van de normering/beoordeling n.a.v. de toetsanalyse;
 • uitleg en instructie andere toetsvormen, inclusief:
  • beoordelingscriteria;
  • beoordelingsformulieren en/of rubrics;
 • beschrijvende statistiek deelcijfers en eindbeoordeling van studenten (gemiddelde, spreiding, afwijking voorgaande edities).

Bespreekpunten tijdens het gesprek

We gaan graag met je in overleg over eventuele hulpvragen en ideeën om de kwaliteit van toetsing te verbeteren. Per cursus zal de precieze agenda van het gesprek verschillen, mogelijke gespreksonderwerpen zijn:

 • welke aanpassingen zijn er gedaan (eventueel naar aanleiding van vorige evaluatie)?
 • hulpvraag examinator;
 • toetsschema – constructive alignment
  • hoe past de cursus in het curriculum? Voorkennis etc. Hoe past het in het vervolg in het onderwijs?
 • hoe borg je de kwaliteit van toetsing?
  • inzet en gebruik AI, (verhogen) betrouwbaarheid van beoordeling, ijking beoordeling, (aanpassingen) toetsanalyse, hergebruik vragen , etc.;
 • hoe hebben studenten de toets ervaren?   
 • aandachtpunten vanuit de CKT op basis van voorbereidende documenten.

Terugkoppeling en follow-up

Ongeveer twee weken na afloop van het gesprek stuurt de CKT  een verslag over onze bevindingen en adviezen. De CKT rapporteert aan de examencommissie. Bij (grote) zorgen over de kwaliteit van toetsing wordt de opleidingsdirecteur via de examencommissie op de hoogte gesteld voor eventuele vervolgacties.

In de onderwijsperiode voorafgaand aan de nieuwe editie van de cursus, nemen wij contact op om eventuele verbeteracties te monitoren en indien nodig/mogelijk ondersteuning te bieden.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet