Terug

Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT)

Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT)

Als examinator bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing. De kwaliteit van de toetsen wordt bepaald door de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. De Commissie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT) borgt de kwaliteit van de toetsing in opdracht van de examencommissie.

De CKT werkt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie en heeft als opdracht om haar bevindingen over de kwaliteit van toetsing te rapporteren aan de examencommissie en de examinatoren. De toetsing van iedere cursus wordt standaard minimaal één keer per drie jaar geëvalueerd door de leden van de CKT. Indien nodig vindt er een extra evaluatie plaats als:

    • de toetsing van de cursussen op initiatief van de examinator of na advies vanuit de CKT ingrijpend is aangepast.
    • de CKT wordt hiertoe verzocht door de examencommissie, opleidingscommissie en/of jaarvertegenwoordiging, omdat zij bepaalde signalen hebben opgedaan of opgevangen.

Er wordt gebruik gemaakt van twee formulieren. Je ontvangt het eerste formulier vanuit het e-mailadres cktbmw@umcutrecht.nl met het verzoek deze in te vullen en alle bijhorende informatie op te sturen. Het tweede formulier wordt ingevuld door de CKT op basis van de geleverde informatie. Indien nodig vindt er een informeel overleg plaats, waarna de bevindingen worden teruggekoppeld aan de examinator van de cursus en de examencommissie.

Om de kwaliteit van de toetsing en beoordeling op een goed niveau te houden en mogelijk verder te verbeteren, ondersteunen de leden van de examencommissie en de CKT (op verzoek) de examinatoren en docenten die bij toetsing en beoordeling betrokken zijn. 

De CKT is te bereiken via cktbmw@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid