Terug

Richtlijnen gebruik van generatieve AI

Richtlijnen gebruik van generatieve AI

Op 4 september 2023 is de volgende informatie over het gebruik van AI in het onderwijs verzonden naar de coördinatoren:

Beste Cursuscoördinator en/of Examinator,

Eind vorig jaar leek het even alsof iedereen het over AI, ChatGPT in het bijzonder, had. Als het om de synthese van een tekst gaat, lijkt het erop dat je ChatGPT (bijna) overal voor kan gebruiken en zo werd generative AI in het onderwijs al snel als zowel een kans als een bedreiging gezien. 

Uit een enquête onder onze studenten is gebleken dat 55% van de studenten gebruik maakt van AI bij het vervaardigen van academische stukken zoals werkstukken, projecten, papers en labjournaals. Ze gebruiken hetvoornamelijk ter ondersteuning bij het schrijven (eerste opzet, verwoording, wetenschappelijk schrijven, etc.), studeren (algemene voorkennis verbreden, samenvatten, oefenvragen maken en antwoorden op oefenvragen vinden, etc.), voor het stimuleren van creativiteit (inspiratie opdoen, brainstormen), algemene informatieverschaffing en data-analyse (in het programma R). Een enkeling gebruikt het ook voor het opzoeken van betrouwbare bronnen of het controleren van plagiaat.

Wat is AI en wat kunnen AI-programma’s zoals ChatGPT, Google Bard, Bing Chat, etc.? uitklapper, klik om te openen

AI staat voor artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. AI maakt gebruik van systemen om zelfstandig taken uit te kunnen voeren en van “eigen” ervaring te leren om zo de eigen prestaties te verbeteren. AI is niet nieuw. Voorgestelde video’s of muzieknummers in je Netflix- of Spotify-account, chatbots als eerste klantenservice of de schrijfsuggesties die FeedbackFruits aan studenten geeft als zij feedback moeten geven aan medestudenten zijn voorbeelden van AI. ChatGPT, Google Bard en Bing Chat zijn makkelijke toegankelijke online softwareprogramma’s gebaseerd op een taalmodel. Als hetware voorspelt deze software het meest logische volgende woord (op basis van tot nog toe onbekende bronnen). De informatie in de gegenereerde tekst is daarmee dus niet geverifieerd en soms ook onjuist. Voor meer info: kijk op https://intranet.uu.nl/nieuws/nieuwsberichten/verantwoord-gebruik-van-ai-in-je-onderwijs-een-handleiding

Op de MS-teams pagina BMW-coördinatoren en docenten in het kanaal AI in schrijfonderwijs legt onze collega Marjet van Hoek in een presentatie uit wat ChatGPT is, wat het kan en wat het niet kan. Op dezelfde pagina vind je de volgende uitgewerkte voorbeelden over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van ChatGPT (met dank aan onze collega van de opleiding Biologie).

Hoe gaan we als opleiding Biomedische Wetenschappen om met de inzet van AI door studenten? uitklapper, klik om te openen

In afwachting van concrete richtlijnen en handvatten vanuit de UU hebben we vanuit de opleiding hier het volgende standpunt over ingenomen:

'AI gegenereerde teksten, inleveren als eigen werk is niet toegestaan, tenzij de examinator van de cursus anders beslist.'

In de OER staat dit als volgt geformuleerd: Onder fraude valt onder meer het door anderen of door software laten maken van (delen van) een studieopdracht en het aanbieden als ware het eigen werk (artikel 5.14).

Dit betekent niet dat we het gebruik van AI willen ontmoedigen. In tegendeel zelfs, want AIwordt een belangrijk hulpmiddel in de toekomst en van de academici die wij opleiden verwachten wij o.a. dat ze informatie op waarde kunnen schatten, dus ook AI- gegenereerde teksten. We zullen studenten moeten leren hoe ze verstandig kunnen omgaan met AI. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding in het schrijven van prompts (opdrachten en vragen) of hoe AI waardevol kan zijn ter inspiratie. Uiteindelijk moet de student ook leren hoe je de informatie die je krijgt via AI kan verwerken en op waarde schatten. Zelf hebben we nog geen ervaring met het inzetten van AI in het schrijfonderwijs, dus mocht je hier goede voorbeelden van hebben dan vragen we je deze te delen via de MS-teams pagina van BMW-coördinatoren en docenten, in het kanaal AI in schrijfonderwijs

De examinator is in eerste instantie verantwoordelijk voor de toetsing. Omdat het op dit moment moeilijk is het gebruik van AI te bewijzen is het belangrijk na te gaan of het behalen van de leerdoelen van de cursus nog wel geborgd is. We willen je daarom vragen:

Vanaf 2023-2024 zal de commissie kwaliteitszorg toetsing (CKT) in gesprek met de examinator per toetsvorm evalueren in hoeverre AI een bedreiging vormt voor de het behalen van de leerdoelen van de cursus en/of hoe de inzet van AI nieuwe kansen biedt om de toetsing te versterken. Let op: dit is dus achteraf, heb je voorafgaand (of tijdens je cursus) vragen of hulp nodig, neem dan contact op met beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl.

We hopen je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen naar aanleiding van deze mail, neem dan contact op met beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl of plaats een berichtje op de MS-teams BMW-coördinatoren en docenten. Bij het eerstvolgende Coördinatoren- en Docentenoverleg (dinsdag 24 oktober 9-11 uur) zullen we AI ook nog op de agenda zetten. 

Hartelijke groet,

Astrid Freriksen (Opleidingscoördinator BMW)

Jan Andries Post (Voorzitter Examencommissie BMW)

Krijn Vrijsen (Voorzitter Commissie Kwaliteitszorg Toetsing BMW en adviseur Onderwijsinnovatie)

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet