Toetsafname

In het reglement van de examencommissie zijn uitgebreide regels en richtlijnen die van toepassing zijn tijdens de toetsafname beschreven (art. 2.4).

Voor u als examinator gelden vijf belangrijke richtlijnen:

  • Voorafgaand aan de toetsing worden de randvoorwaarden (tijdstip, deadlines opdrachten, vorm en omvang toets, beoordelingscriteria etc.) bekend gemaakt aan de studenten;
  • De duur van een toets is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden;
  • Tijdens de toetsing dient de examinator aanwezig te zijn (bij hoge uitzondering kan een vervangend inhoudsdeskundige aanwezig zijn);
  • Naast de examinator zijn er bij meer dan 25 studenten surveillanten aanwezig die er mede op toezien dat de toets in goede orde verloopt;
  • Aanwijzingen van de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na afloop van de toets gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd.

Vermoeden van fraude

Helaas gebeurt het soms dat tijdens een toets zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, bijvoorbeeld een (elektronisch) spiekbriefje, afkijken, etc. Vaak lijkt dat eenduidig, maar soms ook niet. Daarom is een formulier ontwikkeld dat in zo’n situatie gebruikt wordt, vervolgens mag de student toch de toets afmaken. Stuur het formulier dezelfde dag nog naar de examencommissie ( examencommissieBMW@umcutrecht.nl ). De toets mag echter dan nog niet nagekeken worden en de examencommissie beoordeelt de situatie. De examencommissie neemt vervolgens een beslissing die aan u bekend gemaakt zal worden. Wanneer bij uw toets surveillanten aanwezig zijn zullen zij het formulier meenemen. Als er geen surveillant is, kunt u het via de deze link107 KB downloaden.