Digitale toetsing

Als examinator heeft u de mogelijkheid tot digitaal toetsen. Binnen de opleiding worden momenteel twee digitale toetsprogramma’s gebruikt: Remindo en TestVision. Remindo wordt door de Universiteit Utrecht ondersteund. Cursussen die worden georganiseerd vanuit de faculteit Geneeskunde (UMC Utrecht) en digitaal toetsen maken vooral gebruik van TestVision.

Op de pagina Nakijken en beoordelen vindt u de aanwijzingen om de scores van TestVision om te zetten naar een cijfer. 

Voordelen van digitaal toetsen zijn:

 • Vragen, toetsen en resultaten staan overzichtelijk bij elkaar;
 • Altijd en overal veilig toegang tot je vragen, toetsen en resultaten;
 • Automatisch toetsen samenstellen vanuit een opgebouwde itembank en een toetsmatrijs;
 • Automatisch nakijken (scoren) van toetsen met gesloten vragen;
 • Direct na toetsafname toegang tot toetsanalyse van toetsen;
 • Open vragen online beoordelen; iedere docent kan vanaf iedere plaats mbv een inlogcode de vragen nakijken;
 • Toevoegen van beeld en/of geluid aan toetsvragen;
 • Directe feedback aan studenten;
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen is mogelijk (alleen bij formatieve toetsing);
 • Studenten kunnen hun antwoorden op open vragen makkelijk redigeren;
 • Antwoorden op open vragen zijn goed te lezen.

Nadelen van digitaal toetsen zijn:

 • Bekijken moet altijd achter een computer plaats vinden;
 • Bij samengestelde toetsen met zowel open als meerkeuze vragen kan er geen verschillende cesuur worden ingesteld;
 • Alle vragen van alle kandidaten moeten eerst worden nagekeken voordat er een cijfer kan worden gegenereerd.