Reglement Examencommissie

Het Reglement Examencommissie is opgesteld door de Bachelor Examencommissie en beschrijft de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op toetsen en examens.

De laatste versie van het reglement is te vinden op de studiegids.