Leerlijnen

Een leerlijn is een thema of vaardigheid die in meerdere cursussen terugkomt (en dus cursusoverstijgend is). De opleiding kent momenteel vier leerlijnen.

In de opleiding Biomedische wetenschappen wordt er veel geoefend met het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals practicumverslagen, literatuurstudies en onderzoeksvoorstellen. Deze zijn bedoeld om peers en/of het grote publiek te informeren over onderzoek. De leerlijn Academisch Schrijven zorgt ervoor dat schrijfopdrachten in de bachelor beter op elkaar worden afgestemd. 

De leerlijn Academisch Schrijven kent een handleiding voor studenten, welke te vinden is via de studiegids van BMW. Momenteel worden er ook rubrics (door)ontwikkeld. Heb je tips, vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de coördinator van de leerlijn, Krijn Vrijsen.

In de leerlijn Oog voor Impact leert de BMW-student om wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden die door biomedische kennis worden aangejaagd. Studenten onderzoeken deze ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven buiten het vakinhoudelijke perspectief. 

De leerlijn Oog voor Impact bouwt voort op de leerlijn Professionele Wetenschappelijke Integriteit en Ethiek (PWI&E). De studenten maken kennis met de maatschappelijke en ethische aspecten van biomedisch onderzoek. Daarnaast leren ze een wetenschappelijk integere en constructief-kritische houding te ontwikkelen.

De leerlijn geeft extra aandacht aan de maatschappelijke impact van biomedische innovaties en onderzoek. Een van de doelen is om studenten een bredere blik te laten ontwikkelen door ze kennis te laten maken met perspectieven buiten het vakinhoudelijke perspectief. Oog voor Impact is erop gericht om studenten te laten nadenken over de verantwoordelijkheden van een biomedische wetenschapper, buiten het verrichten van goed onderzoek. Daarnaast rust de leerlijn studenten toe om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Neem voor meer informatie contact op met owcovi@umcutrecht.nl of Marc van Mil.

In de leerlijn Data Science leert de BMW-student over wetenschappelijke methoden om biomedische onderzoeksdata te organiseren en te analyseren.

In de leerlijn komen alle aspecten van de onderzoeks- en datacyclus aan bod: een goede onderzoeksvraag en onderzoeksontwerp opzetten, data verzamelen en verwerken, en betekenisvolle conclusies trekken aan de hand van statistische analyses. Met behulp van statistiek- en programmeersoftware zoals R en Python leert de student (grote) datasets te organiseren en analyseren. De student gaat daarbij bijvoorbeeld aan de slag met genomics- en transcriptomics-data en machine learning. Daarnaast leert de student methodologische en statistische aspecten van wetenschappelijke artikelen te lezen en te analyseren. Ook maakt de student kennis met de principes van goede wetenschap omtrent data science. Zo zullen bijvoorbeeld de internationale FAIR-principes aan bod komen, die stellen dat wetenschappelijke data Findable, Accessible, Interoperable en Reusable moeten zijn.

In het biomedische curriculum komt de leerlijn Data Science in veel cursussen aan bod, maar je vindt de leerlijn voornamelijk terug in de volgende cursussen: 

  • Genoom (verplicht) 
  • Oog voor Impact (verplicht) 
  • Onderzoeksmethoden (verplicht) 
  • Bio-informatica (verplicht) 
  • Advanced Bioinformatics (keuzecursus)  
  • Researchproject (verplicht, optioneel toepassen van data science) 

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van de leerlijn, John Meeuwsen, via J.A.L.Meeuwsen-2@umcutrecht.nl

In de leerlijn Onderzoeksvaardigheden, die verweven is met een groot aantal cursussen binnen alle jaarlagen van de bachelor BMW, staat de zogeheten onderzoekscyclus centraal.

Vanuit de leerlijn bieden we onze BMW-studenten de nodige achtergrondinformatie en handvatten om de verschillende fasen van deze onderzoekscyclus met succes te doorlopen. Binnen verschillende vakinhoudelijke (keuze)cursussen organiseren we één of meerdere activiteiten waarin studenten actief aan de slag gaan met bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag, het ontwerpen van onderzoek en experimenten en/of het interpreteren van onderzoeksresultaten om zo (hun eigen) onderzoeksvragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen de studenten de kennis en ervaring die ze binnen de leerlijn Onderzoeksvaardigheden opdoen direct in de praktijk brengen bij het uitvoeren van de opdracht(en) voor de (keuze)cursus die ze op dat moment volgen.

N.B. De leerlijn Onderzoeksvaardigheden hangt nauw samen met de andere leerlijnen, met name met de leerlijn Academisch Schrijven en de leerlijn Data Science. Er vindt dan ook actief afstemming plaats met deze en de andere leerlijnen.

Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren van de leerlijn, Krijn Vrijsen (K.R.Vrijsen@umcutrecht.nl) en Janine Geerling (J.J.Geerling@umcutrecht.nl).