Leerlijnen

Een leerlijn is een thema of vaardigheid die in meerdere cursussen terugkomt (cursusoverstijgend). De opleiding kent momenteel drie leerlijnen. In de toekomst komt daar nog de leerlijn Onderzoeksvaardigheden bij.

In de opleiding Biomedische wetenschappen wordt er veel geoefend met het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals practicumverslagen, literatuurstudies en onderzoeksvoorstellen. Deze zijn bedoeld om peers en/of het grote publiek te informeren over onderzoek. De leerlijn Academisch Schrijven zorgt ervoor dat schrijfopdrachten in de bachelor beter op elkaar worden afgestemd. 

De leerlijn Academisch Schrijven kent een handleiding voor studenten, te vinden via de studiegids van BMW. Momenteel worden er ook rubrics (door)ontwikkeld. Heb je tips, vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de coördinator van de leerlijn Krijn Vrijsen.

De BMW-student leert wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die door biomedische kennis aangejaagd worden te duiden, door ze vanuit verschillende perspectieven (anders dan vakinhoudelijk) te onderzoeken.

De leerlijn Oog voor Impact bouwt voort op de leerlijn Professionele Wetenschappelijke Integriteit en Ethiek (PWI&E). De studenten maken kennis met de maatschappelijke en ethische aspecten van biomedisch onderzoek. Daarnaast leren ze een wetenschappelijk integere en constructief-kritische houding te ontwikkelen.

De nieuwe leerlijn zal extra aandacht geven aan de maatschappelijke impact van biomedische innovaties en onderzoek. Een van de doelen is om studenten een bredere blik te laten ontwikkelen door extra aandacht te geven aan perspectieven die anders zijn dan het vakinhoudelijke perspectief. Oog voor Impact is er op gericht om studenten te laten nadenken over de verantwoordelijkheden van een biomedische wetenschapper buiten het verrichten van goed onderzoek. Daarnaast rust de leerlijn studenten toe om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Neem voor meer informatie contact op met owcovi@umcutrecht.nl.

In de leerlijn Data Science leert de student over wetenschappelijke methoden om biomedische onderzoeksdata te organiseren en te analyseren.

In de leerlijn komen alle aspecten van de onderzoeks- en datacyclus aan bod: goede onderzoeksvraag en onderzoeksontwerp opzetten, data verzamelen en verwerken en aan de hand van statistische analyses betekenisvolle conclusies trekken. Met behulp van statistiek- en programmeersoftware zoals R en Python leert de student (grote) datasets organiseren en analyseren. De student gaat daarbij bijvoorbeeld aan de slag met genomics en transcriptomics data en machine learning. Daarnaast leer de student methodologische en statistische aspecten van wetenschappelijke artikelen te lezen en te analyseren. De student maakt kennis met de principes van goede wetenschap omtrent data science. Zo zullen bijvoorbeeld de internationale FAIR-principes aan bod komen, die stellen dat wetenschappelijke data Findable, Accessible, Interoperable en Reusable moeten zijn.

In het biomedische curriculum komt de leerlijn Data Science in veel cursussen aan bod, maar je vindt de leerlijn voornamelijk terug in de volgende cursussen: 

  • Genoom (verplicht) 
  • Oog voor Impact (verplicht) 
  • Onderzoeksmethoden (verplicht) 
  • Bioinformatica (verplicht) 
  • Advanced Bioinformatics (keuzecursus)  
  • Researchproject (verplicht, optioneel toepassen data science) 

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van de leerlijn John Meeuwsen via J.A.L.Meeuwsen-2@umcutrecht.nl