Terug

Toetsafname

Toetsafname

Richtlijnen uitklapper, klik om te openen

In het reglement van de examencommissie zijn uitgebreide regels en richtlijnen beschreven die van toepassing zijn tijdens de toetsafname (art. 2.4). Voor u als examinator gelden vijf belangrijke richtlijnen: 

 • Voorafgaand aan de toetsing worden de randvoorwaarden (zoals tijdstip, deadlines van opdrachten, vorm en omvang toets, beoordelingscriteria) bekend gemaakt aan de studenten in het kader van transparantie
 • De duur van een toets is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden; 
 • Tijdens de toetsing dient de examinator aanwezig te zijn (bij hoge uitzondering kan een vervangend inhoudsdeskundige aanwezig zijn); 
 • Bij meer dan 25 studenten zijn er naast de examinator surveillanten aanwezig die er mede op toezien dat de toets in goede orde verloopt; 
 • Aanwijzingen van de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na afloop van de toets gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd. 

Digitale toetsing uitklapper, klik om te openen

Als examinator heb je de mogelijkheid tot digitaal toetsen. Binnen de opleiding worden twee digitale toetsprogramma’s gebruikt: Remindo en TestVision. Remindo wordt door de Universiteit Utrecht ondersteund. Cursussen die worden georganiseerd vanuit de faculteit Geneeskunde (UMC Utrecht) maken vooral gebruik van TestVision voor digitale toetsing. TestVision wordt vanuit het Onderwijscentrum ondersteund.  

Op de pagina 'Nakijken & beoordelen' vind je informatie en instructies over de cesuurinstellingen in TestVision. 

Voordelen van digitaal toetsen zijn: 

 • Vragen, toetsen en resultaten staan overzichtelijk bij elkaar; 
 • Je hebt altijd en overal veilig toegang tot je vragen, toetsen en resultaten; 
 • Je kunt automatisch toetsen samenstellen vanuit een opgebouwde itembank en een toetsmatrijs; 
 • Je kunt toetsen met gesloten vragen automatisch nakijken (scoren); 
 • Je hebt direct na toetsafname toegang tot toetsanalyse van toetsen; 
 • Je kunt open vragen online beoordelen; iedere docent kan vanaf iedere plaats m.b.v. een inlogcode de vragen nakijken; 
 • Je kunt beeld en/of geluid toevoegen aan toetsvragen; 
 • Je kunt directe feedback geven aan studenten; 
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen is mogelijk (alleen bij formatieve toetsing); 
 • Studenten kunnen hun antwoorden op open vragen makkelijk redigeren; 
 • Antwoorden op open vragen zijn goed te lezen. 

Nadelen van digitaal toetsen zijn: 

 • Het bekijken van de toets kan alleen achter een computer; 
 • Bij samengestelde toetsen met zowel open als meerkeuzevragen kan er geen verschillende cesuur worden ingesteld; 
 • Alle vragen van alle kandidaten moeten eerst worden nagekeken, voordat er een cijfer kan worden gegenereerd. 

Toetsen op afstand uitklapper, klik om te openen

Wanneer de geplande tentamens of opdrachten niet fysiek kunnen worden afgenomen, kun je als docent een aantal alternatieven overwegen. Overweeg je een van de voorgestelde alternatieven in te zetten, vergeet dan niet de examencommissie op de hoogte te stellen.

Alternatieven schriftelijke toetsing: 

 • Het organiseren van een mondelinge toets via MS Teams. Houd er hierbij rekening mee dat iedere mondelinge toets door twee beoordelaars beoordeeld dient te worden. 
 • Het afnemen van een toets via Blackboard: digitale toetsen worden ondersteund door het learning management system (LMS) en bieden de mogelijkheid voor verschillende typen vragen. Omdat er geen live surveillance mogelijk is, is deze vorm van toetsing enkel geschikt voor open boek tentamens met toepassings- en inzichtsvragen. Controle op plagiaat is hierbij belangrijk. De BEC stelt bepaalde voorwaarden voor deze vorm van toetsing. 
 • Het afnemen van een toets via online proctoring is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden (neem contact op met de beleidsmedewerkers). 

Op de pagina Nakijken en beoordelen vind je instructies om de scores vanuit TestVision om te zetten naar cijfers. 

Alternatief voor presentaties:

 • Organiseren van live presentatiesessies via MS Teams; via deze tools kunnen studenten live op afstand hun presentatie geven. De presenterende studenten hebben de mogelijkheid hun scherm (PowerPoint) te delen met het publiek. Daarnaast biedt deze optie ruimte voor directe feedback en vragen n.a.v. de presentatie. Deze vorm is zeer geschikt voor presentatieopdrachten waarbij interactie met het publiek en het kunnen beantwoorden van vragen een expliciet onderdeel van de toetsing is. 
 • Het uploaden van een video-opname van de presentatie via Pitch2Peer; via deze tool kunnen studenten een video-opname van hun presentatie uploaden in Blackboard. Medestudenten bekijken deze opnemen en geven feedback aan de hand van door de docent gedefinieerde feedbackcriteria. Hierdoor leent deze vorm zich zeer goed voor presentatiesessies waarvoor het geven en ontvangen van peer feedback een belangrijk leerdoel is. Daarnaast is deze vorm erg geschikt voor presentaties waarin naast de inhoud ook de presentatievaardigheden beoordeeld worden. Op aanvraag zijn instructies voor studenten beschikbaar met tips voor een goede video-opname.  

Vermoeden van fraude uitklapper, klik om te openen

Helaas gebeurt het soms dat tijdens een toets zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, bijvoorbeeld afkijken of het gebruik een (elektronisch) spiekbriefje. Vaak lijkt dat eenduidig, maar soms ook niet. Daarom is een formulier ontwikkeld dat in zo’n situatie gebruikt kan worden. Wanneer er surveillanten bij uw toets aanwezig zijn, zullen zij het formulier meenemen. Stuur het formulier dezelfde dag nog naar de examencommissie. Deze zal de situatie beoordelen en neemt vervolgens een beslissing, welke aan u bekend gemaakt zal worden. De toets mag niet nagekeken worden zolang er nog geen beslissing is genomen.  

Let op: de student mag de toets altijd afmaken, ondanks de inzet van het fraudeformulier! 

Mail naar de examencommissie BMW

Download het fraudeformulier zelf

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet