Terugkoppeling naar studenten

Kwaliteitszorg stuurt de resultaten van de evaluatie naar u, tezamen met het formulier terugkoppeling cursusevaluaties. Dit formulier dient u in te vullen en terug te koppelen naar de studenten, zodat zij weten wat er met de resultaten gedaan wordt. Dit kan door een e-mail te sturen naar de studenten of door het formulier op Blackboard te plaatsen.

Daarnaast kunt u het ingevulde schema ook gebruiken in het blokboek of introductiecollege zodra de cursus weer gegeven wordt. Studenten hebben aangegeven dit op prijs te stellen.

Formulier terugkoppeling cursusevaluatie: Terugkoppeling cursusevaluatie - docentengids.docx13.83 KB