Coaches

Binnen de opleiding zijn er twee coaches beschikbaar. Studenten kunnen hen raadplegen indien ze daar behoefte aan hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van stress, spanning of moeite met keuzes maken. Op de digitale studiegids staat meer informatie over de coaches. 

Daarnaast is Simone Schut beschikbaar als coach voor docenten:

"Hierbij wil ik u graag vertellen dat het Onderwijscentrum een coach beschikbaar stelt (mij) voor u en uw docenten/medewerkers. Thema’s als persoonlijk leiderschap, stress, onzekerheid, loopbaanvraagstukken en persoonlijke effectiviteit kunnen besproken worden in een kortdurend traject. Zo willen we aandacht en tijd geven aan diegenen die betrokken zijn bij onze faculteit en ons onderwijs - aan diegenen die dat nodig hebben, maar misschien niet weten dat ze daarvoor (laagdrempelig) bij iemand terecht kunnen in huis. Er zijn geen kosten voor u of de medewerker aan verbonden. Uiteraard gelden hier afspraken rond vertrouwelijkheid zoals standaard in hulpverlening. Wie interesse heeft, kan contact met mij opnemen via s.h.a.schut-voortman@umcutrecht.nl."

  • Simone Schut

    Coach, trainer en adviseur
  • Marte Otter

    Career Officer faculteit Geneeskunde