Richtlijnen en FAQ plagiaat

Bij BMW-docenten bestaat behoefte aan duidelijke richtlijnen rond het onderwerp plagiaat, zowel met betrekking tot definities (wat valt er precies wel of niet onder?), herkenning, als procedures: hoe te handelen in geval van - een vermoeden van, of overduidelijk geconstateerd - plagiaat? De examencommissie moet er van haar kant op toezien c.q. bevorderen dat alle docenten en examinatoren binnen BMW met betrekking tot plagiaat dezelfde criteria en procedures hanteren, met als uitgangspunt de OER van de opleiding.