Richtlijnen en FAQ plagiaat

Bij BMW-docenten bestaat er behoefte aan duidelijke richtlijnen rond het onderwerp plagiaat. Dit heeft niet alleen betrekking op herkenning en definities (wat valt er precies wel of niet onder?), maar ook op procedures: hoe moet je handelen bij een vermoeden van (of overduidelijk geconstateerd) plagiaat? De examencommissie moet er van haar kant op toezien c.q. bevorderen dat alle BMW-docenten en -examinatoren dezelfde criteria en procedures hanteren met betrekking tot plagiaat. Hiervoor geldt de OER van de opleiding als uitgangspunt.