Privacy en onderwijs

  • Wat voor soort (onderwijs)gegevens vallen onder de noemer persoonsgegevens?
  • Waar moet ik documenten met studentgegevens opslaan? 
  • Kan ik bestanden met studentgegevens veilig verzenden per e-mail?

Dat zijn vragen die u wellicht stelt. Zowel het Onderwijscentrum (UMC Utrecht) als de Universiteit Utrecht willen op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan en handelen binnen de grenzen van de wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over privacy en persoonsgegevens in relatie met onderwijs.