Producten, vaardigheden en feedback

We maken bij de opleiding onderscheid in zeven typen schrijfproducten. In de handleiding die momenteel wordt ontwikkeld voor de leerlijn Schrijf- en Taalvaardigheid worden de producten verder toegelicht. Hierin staan tevens beoordelingscriteria die u kunt gebruiken. De verwachting is dat de handleiding in het voorjaar van 2019 online komt. 

 • Wetenschappelijk verslag van praktisch werk:
  • Labjournaal
  • Practicumverslag
  • Onderzoeksartikel
 • Wetenschappelijk verslag van theorie:
  • Review
  • Literatuurstudie
  • Essay
 • Onderzoeksvoorstel

Indien u toevoegingen of aanbevelingen heeft voor de handleiding, dan kunt u mailen naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl

Het is belangrijk dat studenten ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in algemene en academische vaardigheden. Deze vaardigheden komen ook terug in de eindtermen van de opleiding. Studenten doen deze vaardigheden niet alleen op binnen de BMW Academie, maar juist ook binnen het BMW-onderwijs. 

Op de digitale studiegids staan meerdere feedbackformulieren. Voor iedere academische vaardigheid is er een apart formulier met daarop de belangrijkste aandachtspunten.

U kunt op verschillende wijzen gebruik maken van feedbackmomenten in uw cursus. Feedback kan worden gericht op:

 • Wetenschappelijke inhoud
 • Vaardigheden
 • Proces

Feedback kan worden gegeven door de docent of door medestudenten (peer feedback). Op de digitale studiegids staan meerdere feedbackformulieren. Voor iedere academische vaardigheid is er een apart formulier met daarop de belangrijkste aandachtspunten. Voor het Researchproject (Plus) zijn er rubrics beschikbaar als hulpmiddel voor de beoordeling en voor het gebruik van feedback, te vinden via http://rubric.bmw.uu.nl. Deze kan u ook inzetten in uw eigen onderwijs.

Tijdens Project 1 en Project 2 oefenen de studenten met feedback geven. Tevens is het een onderdeel van de BMW Academie. 

Oriëntatie Honours Programma

Astrid Freriksen (J.W.M.Freriksen@umcutrecht.nl) maakt veelvuldig gebruik van feedback in haar cursus Oriëntatie Honours Programma (OHP). 

 • Docent geeft feedback op gevonden literatuur vermeld in essay- en schrijfplan van de student.
 • Studenten geven feedback op essay- en schrijfplan van OHP-studenten voorgaande studiejaar.
 • Docent geeft feedback op essay- en schrijfplan van student.
 • Student geeft feedback op 1e versie van essay van een groepje van twee medestudenten. Twee verschillende studenten geven daardoor feedback op één essay.
 • Docent geeft feedback op 2e versie essay.
 • Docent geeft feedback op 1e versie krantenartikel.

Waarom vind je het gebruik van feedback belangrijk?

"Ik ben van mening dat een student zonder (goede) feedback onvoldoende handvaten krijgt om zijn/haar stuk/gedrag te verbeteren. Doordat een student FB ontvangt moet hij/zij weer nadenken over hetgeen wat geschreven is en of dit bijvoorbeeld wel duidelijk genoeg verwoord is. Daarom geef ik ook nog feedback op het essay- en schrijfplan om te zorgen dat alle essays een goede structuur/basis hebben om mee van start te gaan."

Op welke manier verrijkt het gebruik van feedback de cursus?

"Doordat studenten op hun Engelstalige essay twee keer FB krijgen en in totaal van drie personen (twee medestudenten en één docent), kunnen ze meer verbeteringen doorvoeren. Ook kunnen ze, doordat er vanuit verschillende kanten hopelijk verschillende opmerkingen komen, leren om die opmerkingen op waarde te wegen en er wel of niet iets mee te doen. Ze krijgen een cijfer voor de door hen gegeven FB, waardoor ze zich hopelijk ook bewust worden van de wijze waarop ze FB geven. Zijn het met name tekstuele opmerkingen of ook meer inhoudelijke opmerkingen die ze maken? De studenten geven ook aan dat ze echt iets met de FB konden doen. Dus hun eigen stuk echt konden verbeteren."

Hoe ervaar je als docent de inzet van verschillende feedbackmomenten?

"Doordat er eerst peer FB is, zijn er al veel kleine foutjes uit de stukken gehaald. Ik hoef dus minder te letten op taal- en typefouten en kan me meer richten op de inhoudelijke kant van het stuk en de logische opbouw. Soms zijn hier ook al opmerkingen over gemaakt, dus scheelt het nog meer werk voor de docent. Het geven van goede FB kost wel tijd, dus je moet als docent wel voldoende tijd inruimen in je agenda. Ik doe dit dan ook al bij het maken van het cursusrooster om te voorkomen dat mijn agenda anders al volstaat met andere afspraken."

Hoe ervaren de studenten de inzet van verschillende feedbackmomenten?

"Het inzetten van peer FB scoort een 3,8 en het geven van de peer FB een 4,1. De FB van de docent wordt met een 4,6 beloond." 

Is er een bepaalde methode die je gebruikt bij het geven van feedback?

"Ik geef een WC “Feedback geven” waarin ik aangeef wat goede en wat minder goede FB is. Daarbij geef ik ook aan op basis van welke criteria ik de door hen gegeven FB zal beoordelen. In dit WC geef ik ook voorbeelden van FB uit de voorgaande jaren en laat hen daarover nadenken. In de zin van “is dit nuttige, fijne FB of niet”?"

Toets je het feedback geven op een bepaalde manier?

"Alle studenten krijgen een individueel cijfer voor de door hen gegeven FB. Dit telt voor 10% mee in het eindcijfer."