Practicum

Het is goed om de studenten te wijzen op de risico's en regels omtrent het werken met chemicaliën of dierlijk/humaan materiaal.

Vanuit het Onderwijscentrum is Drs. Jeroen de Groot de coördinator kwaliteit, Arbo- en milieu (KAM). Telefoon: 088 75 53464, e-mail: J.C.P.J.deGroot@umcutrecht.nl.

Arbo- & milieucoördinator Bètawetenschappen: Marianne van Leeuwen, e-mail: M.A.W.vanLeeuwen@uu.nl.

Arbo- & milieucoördinator Diergeneeskunde: Marion Schmitz, e-mail: M.G.J.Schmitz@uu.nl.

De student heeft in principe een eigen labjas. U dient de student op de hoogte te brengen als deze zijn of haar labjas moet meenemen naar een practicum.

Het bijhouden van een labjournaal is een belangrijke labvaardigheid. De criteria voor het bijhouden van een labjournaal staan vermeld in de handleiding 'Mondeling en schriftelijk rapporteren', te vinden in de digitale studiegids.

Ook is er een beoordelingsformulier beschikbaar waarmee u feedback kunt geven op het labjournaal, te vinden in de digitale studiegids.