Onderwijs ten tijde van corona

Dit is een dynamische pagina, de inhoud wordt regelmatig bijgewerkt door de beleidsmedewerkers.

Laatste update: 23 oktober 2020 (Hulp vanuit UU, ondersteuning vanuit het CAT).

De huidige COVID-19 pandemie heeft veel impact op het onderwijs: fysiek onderwijs is in beperkte mate mogelijk en het meeste onderwijs vindt online plaats. Deze pagina is bedoeld om jou te ondersteunen bij het opnieuw vormgeven van (delen van) jouw cursus. Suggesties, ideeën of andere vragen kun je mailen naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl

Communicatie naar studenten

Op onze digitale studiegids is een aparte pagina 'Onderwijs en coronavirus' ingericht met daarop de belangrijkste informatie voor BMW-studenten. Hier vinden de studenten het testprotocol, de huisregels van het HvdB en de UU, de gedragsregels van online onderwijs en veelgestelde vragen rondom onderwijs, toetsen en begeleiding. Vanaf donderdag 1 oktober verstuurt de opleiding tweewekelijks een nieuwsbrief naar al haar studenten.

Handige websites

 • Afstandsonderwijs van het UMC Utrecht: hier vind je het aanbod van de afdeling Technologie en Leren van het Onderwijscentrum. 
 • Onderwijs geven op afstand van de Universiteit Utrecht: hier vind je per onderwijsvorm een overzicht van mogelijkheden en hulpmiddelen. Voor periode 1 en 2 heeft het Centre for Academic Teaching een docentenhandreiking opgesteld. Hierin staan diverse onderwijsscenario's geschetst met de daarbijbehorende praktische en didactische aandachtspunten. 
 • De Toolwijzer van Educate-it: hier worden alle digitale onderwijstools die de Universiteit Utrecht beschikbaar stelt uitgebreid toegelicht.
 • De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training houden een kennisdossier bij over onderwijs op afstand. In dit dossier delen zij hun kennis over en ervaring met afstandsonderwijs en online toetsing. Ook adviseren zij over de vele onderwijskundige vraagstukken die door de coronacrisis actueel zijn geworden.

Beste cursuscoördinator, docent en/of BMW medewerker,

Via dit bericht wil ik je een hart onder de riem steken. De Corona-crisis houdt voorlopig nog aan. Sterker nog, na de stormvloed af afgelopen maanden zijn we nu in een tsunami beland. We zullen nog steeds alle zeilen moeten bijzetten om het onderwijs te realiseren. De afgelopen maanden is door veel mensen enorm veel werk verzet, ook door jou. Docenten, medewerkers en ondersteuners hebben keihard gewerkt om het onderwijs zo goed als mogelijk door te laten gaan. Bij BMW is dat behoorlijk goed gelukt. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn!

Namens de opleiding (en daar hoor ook jij bij!) wil ik je heel erg bedanken voor jouw inzet om dit mogelijk te maken. Ik hoop dat jij en jouw docententeam dit vol kunnen houden en wens je bij deze veel sterkte, rust en gezondheid toe voor de komende maanden.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet, Wim

Mondkapjes

In het Hijmans van den Berghgebouw word je verzocht om een mondkapje te dragen wanneer je door de openbare ruimtes loopt. Zodra je op je plaats van bestemming bent gekomen hoef je geen mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor studenten. 

Wijzig de opstelling van de onderwijsruimten niet

Afgelopen maanden zijn alle onderwijsruimtes in het Hijmans van den Berghgebouw zo ingericht dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Vervolgens is uitgerekend hoeveel studenten er in een ruimte passen en daarop is geroosterd. Daarom staan tafels en stoelen in een vaste opstelling. Wij horen en zien dat die opstelling wordt veranderd, bijvoorbeeld voor een werkgroep waarbij studenten in groepjes samenwerken. De stoelen en tafels worden dan ook niet meer teruggezet naar de juiste opstelling

De opstelling mag niet veranderd worden zodat de anderhalve meter afstand gewaarborgd blijft.

Reinigingsdoekjes aanwezig

Pompjes met desinfecterende middelen staan bij de ingang van het Hijmans van den Berghgebouw. In de onderwijsruimtes zijn all-purpose-doekjes aanwezig om je handen en de oppervlaktes tussentijds schoon te maken.

Powerpointslide

Er is een Powerpointslide beschikbaar die je aan het begin van elk contactmoment kunt laten zien aan de studenten om ze weer even te herinneren aan de RIVM-regels.

Meer informatie

Neem contact op met Hanneke Kraan, gebouwbeheerder, 64999, h.kraan@umcutrecht.nl.

Als universiteit en UMC Utrecht beschikken we over een grote hoeveelheid digitale tools die ter ondersteuning van het onderwijs ingezet kan worden.

Let op: Er is een verschil in de rechten van docenten die een solis-id via het UMC Utrecht hebben en die via de UU aangesteld zijn. Dit betekent dat niet alle tools die voor UU-docenten beschikbaar zijn, automatisch ook voor UMC Utrecht-docenten beschikbaar zijn.

Korte lijst met werkvormen en beschikbare tools:

 1. Hoorcolleges en werkgroepen (op afstand): MS Teams; ingesproken PowerPoint slides; kennisclips.
 2. Practica: Labster; JoVE; LabBuddy; PathXL.
 3. Discussie en verdieping: Feedback Fruits 2.0 (documents).
 4. Peer-feedback: PeerGrade; Revisely; Pitch2Peer; Feedback Fruits 2.0 (peer review / group member evaluation).
 5. Presentaties: Pitch2Peer; Feedback Fruits 2.0 (video).
 6. E-modules en online onderwijsmaterialen: Xerte; Grasple; Vyond; Scalable Learning.

MS Teams

Dit online communicatie- en samenwerkingsplatform nu ook beschikbaar voor docenten vanuit het UMCU. MS Teams is zeer geschikt voor het online aanbieden van je onderwijs: je kunt op eenvoudige wijze communiceren met je studenten, documenten met hen delen en online colleges of werkgroepen faciliteren. Door verschillende 'kanalen' in te richten, kun je tijdens een werkgroep studenten in kleine subteams met elkaar laten discussiëren.

Let op: het is momenteel nog onduidelijk of documenten die in MS Teams worden geplaatst in de toekomst zichtbaar blijven voor studenten. Als een student onverhoopt de cursus later in het jaar of in een volgend studiejaar moet overdoen is het niet gegarandeerd dat hij/zij dan nog toegang heeft tot de documenten binnen de Teams-site van de cursus. We verzoeken jullie om zoveel mogelijk onderwijsmateriaal op Blackboard te plaatsen en Teams met name te gebruiken voor het geven van onderwijs en niet als opslagmedium. 

Technische instructies

Op de pagina Afstandsonderwijs van het UMC Utrecht (scroll naar beneden, onder het kopje MS Teams) staan instructies voor het gebruik van MS Teams op je privé-device, digitale werkplek en Follow-me.

Handleidingen

De Universiteit Utrecht heeft een uitgebreide Teams handleiding voor docenten gemaakt. Voor instructies aan studenten kun je verwijzen naar de Teams handleiding voor studenten

Account aanvragen

Wil je een account aanvragen voor MS Teams, stuur dan een mail met daarin je naam en Solis-id naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl o.v.v. 'Aanvraag MS Teams'.

 
 

Labster

Labster biedt een groot aantal virtuele laboratoria aan die je als docent kan inzetten in je onderwijs. Normaliter worden deze virtuele labs vaak gebruikt als voorbereiding voor fysiek practicumonderwijs, maar ten tijde van de COVID-19 pandemie kan een simulatie wellicht ook als vervanging van dit type onderwijs dienen. Nadat je een virtueel lab hebt geselecteerd wordt Labster door Educate-it toegevoegd aan je Blackboard-cursus. De voorbereidingen wat betreft het inbouwen van het virtueel lab zijn voor jou als docent dus minimaal. De meeste tijd gaat echter zitten in het uitzoeken van een geschikt lab: je zult het virtuele lab zelf eerst eens moeten doorlopen om te kunnen bepalen of deze inderdaad geschikt is voor jouw cursus.

Via onderstaande link is een overzicht te vinden van alle virtuele labs die voor de UU beschikbaar zijn: 

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie ook: https://educate-it.uu.nl/tool/labster/.

 

JoVE

Het Journal of Visualized Experiments (JoVE) biedt een breed scala aan educatieve video’s over veelgebruikte technieken en methoden binnen vrijwel alle biomedische onderzoeksvelden. Deze video’s kunnen erg ondersteunend zijn ter voorbereiding op, of in de huidige situatie ter vervanging van, practicumonderwijs. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie heeft JoVE besloten om tijdelijk al haar videomateriaal gratis ter beschikking te stellen. Navigeer naar https://www.jove.com/ om te bekijken of er video’s beschikbaar zijn die voor jouw onderwijs geschikt zijn.

Naast de online library op hun website, hebben we vanuit het UMCU/UU ook de beschikking over een aantal JoVE video ‘cartridges’ die ingebouwd kunnen worden in Blackboard. Op deze manier kunnen studenten vanuit de eigen cursusomgeving direct de voor hen geschikte video’s kunnen bekijken (zie beschikbare cartridges73.75 KB). Mocht je geïnteresseerd zijn in het opnemen van een of meerdere video cartridges in je Blackboard-cursus, stuur dan een e-mail naar het BMW-team (beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl) o.v.v. ‘JoVE – [naam cursus]’.

 

LabBuddy

Met de web-based tool LabBuddy worden studenten ondersteund in de voorbereiding én uitvoer van hun onderzoekspracticum. Elke LabBuddy-module wordt voor een specifiek practicum ontwikkeld en in overleg met de betrokken docent volledig gebouwd afgestemd op het practicum. Anders dan Labster is LabBuddy geen virtueel lab: de tool is bedoeld om studenten te ondersteunen in het zelf uitvoeren van praktisch werk.

Experiment Designer

Vanuit een startboek met achtergrondinformatie over het practicum worden studenten naar de zogeheten Experiment Designer geleid. Deze Experiment Designer bevat twee modi: de Prepare-modues en de Work-modus. In de Prepare-modus kunnen studenten aan de hand van verschillende 'bouwblokjes' hun eigen onderzoek gaan ontwerpen. Op deze manier stimuleer je studenten om zich vooraf al te verdiepen in de theorie achter de verschillende experimenten. Elk bouwblokje is gekoppeld aan een Web Lab Manual waarin achtergrondinformatie over de desbetreffende techniek gegeven kan worden, en waarin het protocol wordt aangeboden. Door het inbouwen van vragen kun je de voorbereiding op het practicum verder stimuleren. Door het inbouwen van geautomatiseerde feedback kun je studenten ondersteunen in het bouwen van hun workflow en/of het beantwoorden van de verschillende vragen. 

Work-modus

In de Work-modus ontvangen de studenten alle informatie die nodig is op het moment dat ze de experimenten uitvoeren: je kunt informatie over de locaties van verschillende materialen toevoegen, instructievideo's over het gebruik van bepaalde apparatuur, en de Web Lab Manual bevat in deze modus automatische timers voor bijvoorbeeld wacht- of incubatiestappen. Studenten kunnen via de labjournaal-functie eventuele wijzigingen in het protocol noteren en verkregen resultaten uploaden.

LabBuddy in je cursus

Mocht je geïnteresseerd zijn in het implementeren van LabBuddy binnen je cursus, stuur dan een e-mail naar Janine Geerling (J.J.Geerling@umcutrecht.nl) o.v.v. LabBuddy – [naam cursus]’.

 

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie ook: https://educate-it.uu.nl/tool/labbuddy/

 
 
 

Pitch2Peer

In deze online omgeving kunnen studenten, per team of als individu, pitches uploaden. Dit kunnen video-opnames zijn, maar ook kennisclips, posters of andere visuele producten. Studenten voorzien elkaars pitches van peer-feedback, waarvoor jij als docent zelf de criteria stelt. Afhankelijk van de opdracht kun je ervoor kiezen om zelf specifieke peer-reviews aan te wijzen voor studenten, of dit gerandomiseerd door het systeem te laten doen. 

Het BMW-team kan voor jou een Pitch2Peer-opdracht vormgeven binnen de Blackboard-omgeving van jouw cursus. Vul hiertoe het onderstaande formulier in en stuur deze naar het BMW-team: (beleidsmedewerkersBMW@umuctrecht.nl) o.v.v. ‘Aanvraag Pitch2Peer – [naam cursus].

P2P_Aanvraagformulier.docx24.89 KB

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie: https://educate-it.uu.nl/tool/pitches-2/.

 

Feedbackfruits 2.0 – Interactive Document

Met de Interactive Document-functie kunnen studenten via Blackboard (inter)actief reflecteren op een bepaald document, bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel. Door het toevoegen van discussieonderwerpen, oefenvragen of andersoortige opmerkingen kan je als docent je studenten actief begeleiden in het kritisch evalueren van de geboden inhoud. Deze tool zou bijvoorbeeld als alternatief kunnen dienen voor een fysieke werkgroep waarin een wetenschappelijk artikel (journal club) of onderzoeksdata (nabespreking practicum) wordt besproken. 

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie: https://educate-it.uu.nl/tool/feedbackfruits-2-0-interactive-document/. 

 

Voor periode 1 zijn alle toetsen fysiek ingeroosterd. We hopen natuurlijk dat dat voor de rest van het studiejaar ook mogelijk blijft.

Voor wat betreft tentamens die in het Educatorium of andere externe locaties plaatsvinden zijn de volgende regels gecommuniceerd met studenten:

FAQ toetsing in Educatorium en externe locaties.pdf72.48 KB

Individuele proctoring

Wanneer een student een goede reden heeft om niet fysiek aan de toets deel te nemen, kan de student in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de student positief getest is op corona, klachten heeft of in een risicogroep valt. Belangrijk is dat de student zich tijdig (minimaal 4 werkdagen vóór de toets) meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl), met urgent-proctoring in het onderwerp van de e-mail. Er wordt aan gewerkt om dit proces te verkorten.

Let op: online proctoring is alleen mogelijk wanneer de toets via TestVision wordt aangeboden. 

Procedure

 1. Student meldt zich minimaal 4 werkdagen vóór de toets bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). Het advies aan de student is om URGENT in de onderwerpregel te zetten.
 2. In geval van goedkeuring verstuurt de studieadviseur een verzoek naar de proctoring collega's van de UU met de cursuscoördinator en de afdeling Toetsing van het OWC in de cc.
 3. De cursuscoördinator zet de toets klaar in TestVision en houdt hierover contact met de functioneel beheerders van TestVision via doo-testvision@umcutrecht.nl. Ook geeft de cursuscoördinator aan welke hulpmiddelen er zijn toegestaan bij het maken van de toets door onderstaand Excelbestand in te vullen en op te sturen naar doo-testvision@umcutrecht.nl
  Informatiemail en instructies Toets met PE.xlsx13.11 KB
 4. De cursuscoördinator verstuurt zo snel mogelijk het formulier met daarop de voorwaarden voor proctoring naar de desbetreffende studenten. De student dient akkoord te gaan met de voorwaarden door een e-mail terug te sturen naar de cursuscoördinator. 
  Voorwaarden inviduele proctoring voor BMW-studenten.docx213.97 KB
 5. De cursuscoördinator stelt de opleiding via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl op de hoogte dat er toetsen middels online proctoring worden afgenomen. Een van de beleidsmedewerkers zal de beelden die in eerste instantie door ProctorExam als verdacht zijn aangemerkt bekijken en dit in overleg met de cursuscoördinator/examinator verder afhandelen. Wanneer er vermoeden is van fraude wordt de examencommissie ingeschakeld. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de beelden.
 6. De cursuscoördinator geeft aan de functioneel beheerders van TestVision via doo-testvision@umcutrecht.nl (met toetsadviseur Margreet Manrique m.manrique@umcutrecht.nl in de cc) door dat de beelden verwijderd mogen worden, indien de bezwaartermijn van 6 weken na publicatie van het cijfers is verlopen en er uiteraard geen bezwaren meer lopen. Als onderwerpregel gelieve te gebruiken: verwijderen beelden <jjjjmmdd naam toets>

Online alternatieven

Wanneer de geplande tentamens of opdrachten niet volgens roostering kunnen worden afgenomen, kun je als docent een aantal alternatieven overwegen. Hieronder geven we een aantal tips voor alternatieve toetsing van verschillende producten, waarin ook de adviezen van de examencommissie zijn meegenomen. Overweeg je een van de voorgestelde alternatieven in te zetten, vergeet dan niet de examencommissie op de hoogte te stellen (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). 

Alternatieven schriftelijke toetsing:

 • Het organiseren van een mondelinge toets: via MS Teams; houd er hierbij rekening mee dat iedere mondelinge toets door twee beoordelaars beoordeeld dient te worden.
 • Het afnemen van een toets via Blackboard: digitale toetsen worden ondersteund door het learning management system (LMS) en bieden de mogelijkheid voor verschillende typen vragen. Omdat er geen live surveillance mogelijk is, is deze vorm van toetsing enkel geschikt voor open boek tentamens met toepassings- en inzichtsvragen. Controle op plagiaat is hierbij belangrijk. De BEC stelt bepaalde voorwaarden voor deze vorm van toetsing.
 • Het afnemen van een toets via online proctoring is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden (neem contact op met de beleidsmedewerkers).

Op de pagina Nakijken en beoordelen vind je instructies om de scores vanuit TestVision om te zetten naar cijfers.

Alternatieve voor schrijfproducten:

 • Schrijfopdrachten kunnen op de reguliere wijze digitaal ingeleverd kunnen worden. Het geven van (peer) feedback op schrijfproducten kan ondersteund worden door verschillende tools, deze worden onder het menu 'werkvormen en digitale tools' verder toegelicht.

Alternatieven voor presentaties:

Verschillende cursussen bevatten een presentatie als onderdeel van de toetsing. Wanneer er geen fysieke presentatiesessies georganiseerd kunnen worden, zijn er digitale alternatieven om alsnog presentaties te organiseren en te beoordelen. Afhankelijk van de leerdoelen van de presentatieopdracht zijn hiertoe twee mogelijkheden: 

 • Organiseren van live presentatiesessies via MS Teams; via deze tools kunnen studenten live op afstand hun presentatie geven. De presenterende studenten hebben de mogelijkheid hun scherm (PowerPoint) te delen met het publiek. Daarnaast biedt deze optie ruimte voor directe feedback en vragen n.a.v. de presentatie. Deze vorm is zeer geschikt voor presentatieopdrachten waarbij interactie met het publiek en het kunnen beantwoorden van vragen een expliciet onderdeel van de toetsing is.
 • Het uploaden van een video-opname van de presentatie via Pitch2Peer; via deze tool kunnen studenten een video-opname van hun presentatie uploaden in Blackboard. Medestudenten bekijken deze opnemen en geven feedback aan de hand van door de docent gedefinieerde feedbackcriteria. Hierdoor leent deze vorm zich zeer goed voor presentatiesessies waarvoor het geven en ontvangen van peer feedback een belangrijk leerdoel is. Daarnaast is deze vorm erg geschikt voor presentaties waarin naast de inhoud ook de presentatievaardigheden beoordeeld worden. Op aanvraag zijn instructies voor studenten beschikbaar met tips voor een goede video-opname. 

De genoemde tools worden onder het menu 'werkvormen en mogelijke tools' verder toegelicht.

Inzage van toetsen

Volgens OER-artikel 5.11 hebben studenten recht op inzage van hun toets, waarbij na afloop van de inzage de toetsvragen weer worden ingenomen. Bij een online inzage kan dit laatste problematisch zijn, omdat studenten potentieel screenshots kunnen maken van de opgaven. Toch heeft het sterk de voorkeur om studenten de kans te geven hun toets (online) in te zien. Hiervoor bestaat een aantal mogelijkheden, die door enkele cursussen reeds zijn gebruikt:

 • Inzage via Testvision geven in eigen antwoorden en modelantwoorden. Hierbij kun je de studenten een formulier laten ondertekenen waarin zij verklaren geen antwoorden te kopiëren: PDF-pictogram Voorwaarden Toetsinzage voor BMW-studenten.pdf. Voordeel: studenten kunnen goed zien wat er goed en fout was in hun eigen antwoorden. Nadeel: alle vragen “liggen op straat”.
 • Inzage via MS Teams waarbij je de toetsvragen en modelantwoorden algemeen bespreekt. Voordeel: studenten krijgen inzicht in de gewenste antwoordvorm (mate van detail etc.). Nadeel: alle vragen “liggen op straat” en studenten kunnen niet hun eigen antwoorden zien.
 • Inzage via MS Teams met één op één bespreken van toetsvragen en eigen antwoorden. Voordeel: studenten krijgen inzicht in de gewenste antwoordvorm (mate van detail etc.) en in hoeverre hun eigen antwoord daarvan afwijkt. Nadeel: erg arbeidsintensief, dus alleen te doen met kleine groepen studenten.
 • Inzage uitstellen tot er weer, in kleine groepen, fysiek onderwijs mogelijk is. Voordeel: inzage kan plaatsvinden zonder dat de toetsvragen “op straat liggen” Nadeel: het is dan waarschijnlijk onduidelijk wanneer dit kan plaatsvinden. 
 • Studenten inzicht geven in welke onderwerpen zij goed en slecht scoorden. Voordeel: student ontvangt een individuele feedforward. Nadelen: student weet niet wat er goed of fout is gegaan, en mogelijk tijdsintensief (hoewel TestVision functies heeft waarmee deze data eenvoudig is uit te draaien).

Wanneer je gebruik maakt van één van de opties waarbij toetsopgaven (potentieel) “op straat liggen” is het dus van belang deze vragen niet te gebruiken bij aankomende jaargangen.

 

In de huidige COVID-19 pandemie staan onderwijsinstellingen wereldwijd voor de uitdaging hun onderwijs grotendeels om te zetten naar een digitale vorm. Verschillende instanties en aanbieders hebben daarom besloten (een deel van) hun onderwijsmaterialen gratis beschikbaar te stellen via hun website. Klik hieronder voor links naar de desbetreffende websites. 

Belangrijk: Wanneer je gebruik maakt van online aangeboden onderwijsmaterialen, is het belangrijk dat je op de juiste manier verwijst naar de desbetreffende materialen, ook als hier geen copyright op zit. SURF heeft hier een overzichtelijke handleiding voor geschreven. 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

Biedt verschillende e-learning modules aan via EduboxLog in als umcg-guest met wachtwoord e-learning_umcg20.

Leids Universitair Medisch Centrum

Biedt meerdere onderwijsmodules vrij aan via www.medischonderwijs.nl.

Oxford University Press

Biedt twee online cursussen m.b.t. Blended Learning en Teaching Online aan via Epigeum.comBiedt daarnaast verschillende onderwijsmaterialen voor zowel studenten als docenten aan via  https://oup-arc.com/. De studentmaterialen zijn altijd gratis beschikbaar, docentmaterialen kunnen nu ook gratis gebruikt worden. Stuur een e-mail naar pablo.pinel@oup.com om toegang te krijgen.

SURF 

SURF heeft een Online onderwijs vraagbaak in het leven geroepen, waarin verschillende onderwijsprofessionals hun tips and tricks delen.

Universiteit Wageningen

Biedt verschillende instructievideo’s voor Life Sciences practica aan via Youtube.

Hogeschool Rotterdam

Heeft een digitaal magazine uitgebracht waarin aandacht wordt besteed aan het op afstand vervangen van verschillende werkvormen, o.a. via FeedbackFruits.

Open Universiteit

Biedt allerlei tips rondom digitale didactiek en online onderwijs. Biedt ook online colleges over dit onderwerp aan.

International Coalition of Library Consortia (ICOLC)

Wereldwijd hebben een groot aantal uitgevers en leveranciers gehoor gegeven aan een oproep van de ICOLC om studiematerialen, zoals e-textbooks voor studenten,  kostenloos beschikbaar te stellen. Je kunt het overzicht van de ICOLC hier bekijken. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

 

Overige links

In maart verscheen dit artikel in ScienceGuide waarin een aantal waardevolle tips en adviezen wordt gegeven voor digitaal afstandsonderwijs. In het kort:

 1. Zorg voor structuur en duidelijkheid. Op deze manier bied je rust aan je studenten én aan jezelf. Kies vaste momenten en middelen om met je studenten te communiceren. Deel moeilijke opdrachten, die normaal actief zou begeleiden, op in kleinere stukken die studenten in korte tijd succesvol kunnen afronden. Maak eventueel gebruik van modeling examples waarbij je studenten bijv. in een video laat zien welke stappen je neemt (en waarom!) in het uitvoeren van een bepaalde opdrachten.
 2. Gebruik (formatieve) toetsing als waardevol leermiddel. Toetsing is niet alleen een middel om te zien of en wat studenten hebben geleerd, maar is ook een bewezen effectieve leerstrategie. Door studenten regelmatig een (zelf)toets te geven om eerdere lesstof op te halen kan je het leerrendement van studenten verhogen. 
 3. Geef studenten houvast bij het zelfstandig leren. Afstandsonderwijs vraagt veel van het vermogen van studenten om structuur aan te brengen in hun onderwijs en om zelfstandig te leren. Help hen daarbij. Plan voor de verschillende leerdoelen meerdere oefenmomenten in. Zelfverklaren, het in eigen woorden laten uitleggen waar bepaalde lesstof over gaat, kan hierbij erg waardevol zijn.
 4. Focus! Leg de lat niet te hoog voor jezelf, je kunt nu eenmaal niet alles. Blijf daarom bij de essentie: wat zijn de belangrijkste leerdoelen die de studenten moeten behalen? Wie en wat heb je nodig om dat te kunnen bereiken? Breng op basis daarvan focus aan in (de ontwikkeling van) je online onderwijs.

Op dit Trellobord worden tips en adviezen van studenten over het digitale onderwijs gedeeld. Deze input van studenten is verzameld in de cursusevaluaties.

Onderwijscentrum UMCU

De afdeling Technologie en Leren (TEL) biedt zowel onderwijskundig als technologische ondersteuning. Het aanbod is op deze pagina te bekijken. Zij zijn te bereiken via OWCServicedeskICT@umcutrecht.nl of 088 75 53418. 

Ondersteuning vanuit de opleiding

De beleidsmedewerkers van Biomedische wetenschappen zijn altijd bereid om ergens over mee te denken of bepaalde zaken uit te zoeken. Ze zijn bereikbaar via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl. Adviseur onderwijsinnovatie Krijn Vrijsen en onderwijsontwikkelaar Janine Geerling staan ook klaar om mee te denken over hoe het (praktische) onderwijs het beste kan worden vormgegeven.

Educate-it

Educate-it heeft een FAQ pagina gemaakt met een overzicht van antwoorden op praktische vragen met betrekking tot afstandsonderwijs die zij met regelmaat krijgen. Ook vind je op de site van Educate-it didactische tips en trucs over afstandsonderwijs.

Centre for Academic Teaching

 • Q&A's: webinars en maatwerk. De sessies richten zich onder andere op MS Teams, activerend onderwijs, hybride onderwijs en toetsing. Deze sessies vind je hier.
 • Module (her)ontwerp je onderwijs in coronatijd. Al meer dan 140 docenten volgden deze module. Hij bestaat uit vier korte bijeenkomsten, waarin docenten begeleid worden bij het omzetten van een bestaand cursusontwerp naar een online of hybride ontwerp met IT-tools. In december en januari wordt deze opnieuw aangeboden, zodat docenten deze ter voorbereiding op blok 3 en 4 kunnen volgen. Docenten kunnen zich hier aanmelden of hier meer lezen over de module.
 • De eerste week van februari vindt weer de versterk-je-onderwijs-week plaats, ook met sessies ter ondersteuning van onderwijs op afstand. 

Teaching Support

Teaching Support is een helpdesk waar alle UU-docenten met hun onderwijsvragen terecht kunnen en waarin alle kennis van de partners in het Centre of Academic Teaching is gebundeld. Zij zijn bereikbaar via teachingsupport@uu.nl of 030 - 253 2197, van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.