Onderwijs ten tijde van corona

Dit is een dynamische pagina. De inhoud wordt regelmatig bijgewerkt door beleidsmedewerkers.

Laatste update: 22 maart 2022

De huidige COVID-19 pandemie heeft veel impact op het onderwijs. Deze pagina is bedoeld om jou te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opnieuw vormgeven van (delen van) jouw cursus. Suggesties, ideeën of andere vragen kun je mailen naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl

Communicatie naar studenten

Op onze digitale studiegids is een aparte pagina 'Onderwijs en coronavirus' ingericht met daarop de belangrijkste informatie voor BMW-studenten. Hier vinden de studenten het testprotocol, de huisregels van het HvdB en de UU, de gedragsregels van online onderwijs en veelgestelde vragen rondom onderwijs, toetsen en begeleiding. De opleiding verstuurt tweewekelijks een nieuwsbrief naar al haar studenten. Wil je deze ontvangen? Mail dan naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl

Onderwijs in het HvdB

Met de landelijke versoepelingen is er ook in het onderwijs weer meer mogelijk. In navolging van het advies van de landelijke overheid zal ook het UMC Utrecht per 23 maart versoepelen naar de situatie zoals die was vóór Covid. Dit betekent:

 • Geen verplichting van 1,5m afstand (maar afstand houden mág altijd)
 • Liever geen handen schudden
 • Geen verplichting om medisch mondneusmasker te dragen (maar het mag altijd)
 • Hybride vergaderen is altijd een optie
 • Laat je testen bij klachten
 • Houd respect voor degenen die wel graag de oude regels volgen


Wij willen jullie vragen om via Blackboard of een mailbericht aan de studenten door te geven welk onderwijs op locatie zal plaatsvinden. Omdat er door corona ook redelijk wat uitval is onder de studenten vragen we jullie om onderwijs op locatie, wanneer mogelijk, op hybride wijze te laten plaatsvinden. In alle werk- en hoorcollegezalen in het HvB zijn de computers uitgerust met Microsoft Teams, camera en microfoon. Als alternatief kan ook een student gevraagd worden zijn/haar collega’s in te bellen via een privélaptop of kan een leenlaptop geregeld worden via de Onderwijs Service Desk ICT (OnderwijscentrumServiceDeskICT@umcutrecht.nl).

 

Handige websites

 • Technologie en Leren UMC Utrecht: hier vind je het aanbod van de afdeling Technologie en Leren van het Onderwijscentrum. 
 • Onderwijs geven Universiteit Utrecht: hier vind je per onderwijsvorm een overzicht van mogelijkheden en hulpmiddelen. Hier vind je ook een greep uit de initiatieven voor onderwijs op afstand binnen en buiten de UU.  
 • De Toolwijzer van Educate-it: hier worden alle digitale onderwijstools die de Universiteit Utrecht beschikbaar stelt uitgebreid toegelicht.
 • De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training houden een kennisdossier bij over onderwijs op afstand. In dit dossier delen zij hun kennis over en ervaring met afstandsonderwijs en online toetsing. Ook adviseren zij over de vele onderwijskundige vraagstukken die door de coronacrisis actueel zijn geworden.

Tips van BMW-docenten en studenten voor online onderwijs:

 1. Maak afspraken over pauzes en moment van vragen stellen:
  • ​​Vraag aan het begin van de cursus wat studenten prettig vinden qua pauzes: elk half uur tien minuten of 15 minuten na 45 min. Per groep studenten kan de voorkeur hiervoor anders liggen, maar kies de gemene deler.
  • Vraag aan het begin van de cursus wat studenten prettig vinden met betrekking tot het stellen van vragen: aan het einde van elk onderdeel of steeds tussendoor. Mijn eigen ervaring is dat er nu meer vragen komen dan normaal gesproken omdat er niet meer echt de mogelijkheid is om de docent tijdens een werkcollege of na afloop van een hoorcollege een vraag te stellen.
 2. Plan voldoende pauzes in:
  • 45 min naar een scherm kijken is wat anders dan 45 min in een collegezaal
  • Drie of vier hoorcolleges achter elkaar inroosteren is niet prettig
  • Verminder het aantal slides in je PPT ten opzichte van vorig jaar om meer interactie in te bouwen en tijd in te ruimen voor technische problemen (scherm delen, wisselen tussen schermen)
 3. Duidelijke roosters:
  • Hou je aan het rooster
  • Zet in het rooster of het onderwijs “live” via Teams is of dat het om een opgenomen hoorcollege gaat
 4. Maak het onderwijs interactief:
  • Creëer interactie in je onderwijs door met “break-out rooms” te werken of mentimeter in te zetten
  • Geef zoveel mogelijk het onderwijs “live” in Teams
  • Als je gebruik maakt van vooraf opgenomen HC’s bouw dan ook een vragenuurtje in zodat de studenten toch nog vragen kunnen stellen.
  • Realiseer je dat bij de opgenomen HC’s van vorig jaar het geluid soms slecht is en dat items die aangewezen of uitgebeeld worden niet altijd goed zichtbaar zijn. Zo is de pointer niet waarneembaar.
 5. Heldere communicatie:
  • Zet alle benodigde files op Blackboard en niet deels in BB en deels in Teams
  • Laat de, via Teams opgenomen HC’s, in de Mediasite zetten door “collegesopnemen” (colopn@umcutrecht.nl)

Als je hulp of ondersteuning nodig hebt bij het herontwerpen/aanpassen van je onderwijs neem contact op met beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl. Denk ook aan de mogelijkheid om een studentassistent in te huren om je te ondersteunen in bepaalde taken.

Zie de flowchart 'Procedure ondersteuning online onderwijs'413.17 KB voor meer informatie over het aanvragen van een ruimte en/of technische hulp bij digitaal onderwijs. 

Hybride onderwijs

Hybride onderwijs is online en fysiek onderwijs op hetzelfde moment. Bekijk onderstaande websites voor meer informatie en hulp die geboden kan worden vanuit de faculteit Geneeskunde:

Vraag je je af hoe te handelen als je als docent positief getest wordt op corona, of als een student besmet is? Het onderwijscentrum heeft hiervoor een uitgebreide procedure en Q&A37.78 KB ontwikkeld. Hieronder de belangrijkste punten:

 • Is een student besmet: hij/zij gaat in quarantaine en neemt contact op met de studieadviseur. 
 • Ben je als docent besmet: ga in quarantaine. Neem contact op met je leidinggevende om je ziek te melden bij klachten, en met de cursuscoördinator indien een vervanger geregeld moet worden voor fysiek onderwijs.
 • Heb je (of een student) daarnaast contact gehad met anderen: je leidinggevende neemt contact op met de corona-coördinator (Mieke Koch op 06-50177132). De GGD voert contactonderzoek uit.
 • Zijn meerdere studenten/docenten besmet geraakt: neem contact op met Mieke Koch (06-50177132). Zij coördineert verdere stappen.

Heb je vragen die niet in het document beantwoord worden? Neem dan contact op met Mieke Koch (corona-coördinator van het Onderwijscentrum) op 06-50177132 of bel het UU-telefoonnummer 030-253 10 10.

Als universiteit en UMC Utrecht beschikken we over een grote hoeveelheid digitale tools die ter ondersteuning van het onderwijs ingezet kan worden.

Let op: Er is een verschil in de rechten van docenten die een solis-id via het UMC Utrecht hebben en die via de UU aangesteld zijn. Dit betekent dat niet alle tools die voor UU-docenten beschikbaar zijn, automatisch ook voor UMC Utrecht-docenten beschikbaar zijn.

Korte lijst met werkvormen en beschikbare tools:

 1. Hoorcolleges en werkgroepen (op afstand): MS Teams; ingesproken PowerPoint slides; kennisclips.
 2. Practica: Labster; JoVE; LabBuddy; PathXL.
 3. Discussie en verdieping: Feedback Fruits 2.0 (documents).
 4. Peer-feedback: PeerGrade; Revisely; Pitch2Peer; Feedback Fruits 2.0 (peer review / group member evaluation).
 5. Presentaties: Pitch2Peer; Feedback Fruits 2.0 (video).
 6. E-modules en online onderwijsmaterialen: Xerte; Grasple; Vyond; Scalable Learning; BioRender

MS Teams

Dit online communicatie- en samenwerkingsplatform nu ook beschikbaar voor docenten vanuit het UMCU. MS Teams is zeer geschikt voor het online aanbieden van je onderwijs: je kunt op eenvoudige wijze communiceren met je studenten, documenten met hen delen en online colleges of werkgroepen faciliteren. Door verschillende 'kanalen' in te richten, kun je tijdens een werkgroep studenten in kleine subteams met elkaar laten discussiëren.

Let op: het is momenteel nog onduidelijk of documenten die in MS Teams worden geplaatst in de toekomst zichtbaar blijven voor studenten. Als een student onverhoopt de cursus later in het jaar of in een volgend studiejaar moet overdoen is het niet gegarandeerd dat hij/zij dan nog toegang heeft tot de documenten binnen de Teams-site van de cursus. We verzoeken jullie om zoveel mogelijk onderwijsmateriaal op Blackboard te plaatsen en Teams met name te gebruiken voor het geven van onderwijs en niet als opslagmedium. 

Technische instructies

Op de pagina Afstandsonderwijs van het UMC Utrecht (scroll naar beneden, onder het kopje MS Teams) staan instructies voor het gebruik van MS Teams op je privé-device, digitale werkplek en Follow-me. Docenten van het UMC Utrecht kunnen op deze pagina meer instructies over MS Teams vinden (inloggen via UMC-mailadres). 

Handleidingen

De Universiteit Utrecht heeft een uitgebreide Teams handleiding voor docenten gemaakt. Voor instructies aan studenten kun je verwijzen naar de Teams handleiding voor studenten

Ook is er een Engelstalig document met tips en tricks voor studenten voor het geven van een online presentatie. Videopresentaties_tips_EN_MSTeams.pdf93 KB

Account aanvragen

Wil je een account aanvragen voor MS Teams, stuur dan een mail met daarin je naam en Solis-id naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl o.v.v. 'Aanvraag MS Teams'.

 
 

Labster

Labster biedt een groot aantal virtuele laboratoria aan die je als docent kan inzetten in je onderwijs. Normaliter worden deze virtuele labs vaak gebruikt als voorbereiding voor fysiek practicumonderwijs, maar ten tijde van de COVID-19 pandemie kan een simulatie wellicht ook als vervanging van dit type onderwijs dienen. Nadat je een virtueel lab hebt geselecteerd wordt Labster door Educate-it toegevoegd aan je Blackboard-cursus. De voorbereidingen wat betreft het inbouwen van het virtueel lab zijn voor jou als docent dus minimaal. De meeste tijd gaat echter zitten in het uitzoeken van een geschikt lab: je zult het virtuele lab zelf eerst eens moeten doorlopen om te kunnen bepalen of deze inderdaad geschikt is voor jouw cursus.

Via onderstaande link is een overzicht te vinden van alle virtuele labs die voor de UU beschikbaar zijn: 

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie ook: https://educate-it.uu.nl/tool/labster/.

 

JoVE

Het Journal of Visualized Experiments (JoVE) biedt een breed scala aan educatieve video’s over veelgebruikte technieken en methoden binnen vrijwel alle biomedische onderzoeksvelden. Deze video’s kunnen erg ondersteunend zijn ter voorbereiding op, of in de huidige situatie ter vervanging van, practicumonderwijs. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie heeft JoVE besloten om tijdelijk al haar videomateriaal gratis ter beschikking te stellen. Navigeer naar https://www.jove.com/ om te bekijken of er video’s beschikbaar zijn die voor jouw onderwijs geschikt zijn.

Naast de online library op hun website, hebben we vanuit het UMCU/UU ook de beschikking over een aantal JoVE video ‘cartridges’ die ingebouwd kunnen worden in Blackboard. Op deze manier kunnen studenten vanuit de eigen cursusomgeving direct de voor hen geschikte video’s kunnen bekijken (zie beschikbare cartridges73.75 KB). Mocht je geïnteresseerd zijn in het opnemen van een of meerdere video cartridges in je Blackboard-cursus, stuur dan een e-mail naar het BMW-team (beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl) o.v.v. ‘JoVE – [naam cursus]’.

 

LabBuddy

Met de web-based tool LabBuddy worden studenten ondersteund in de voorbereiding én uitvoer van hun onderzoekspracticum. Elke LabBuddy-module wordt voor een specifiek practicum ontwikkeld en in overleg met de betrokken docent volledig gebouwd afgestemd op het practicum. Anders dan Labster is LabBuddy geen virtueel lab: de tool is bedoeld om studenten te ondersteunen in het zelf uitvoeren van praktisch werk.

Experiment Designer

Vanuit een startboek met achtergrondinformatie over het practicum worden studenten naar de zogeheten Experiment Designer geleid. Deze Experiment Designer bevat twee modi: de Prepare-modues en de Work-modus. In de Prepare-modus kunnen studenten aan de hand van verschillende 'bouwblokjes' hun eigen onderzoek gaan ontwerpen. Op deze manier stimuleer je studenten om zich vooraf al te verdiepen in de theorie achter de verschillende experimenten. Elk bouwblokje is gekoppeld aan een Web Lab Manual waarin achtergrondinformatie over de desbetreffende techniek gegeven kan worden, en waarin het protocol wordt aangeboden. Door het inbouwen van vragen kun je de voorbereiding op het practicum verder stimuleren. Door het inbouwen van geautomatiseerde feedback kun je studenten ondersteunen in het bouwen van hun workflow en/of het beantwoorden van de verschillende vragen. 

Work-modus

In de Work-modus ontvangen de studenten alle informatie die nodig is op het moment dat ze de experimenten uitvoeren: je kunt informatie over de locaties van verschillende materialen toevoegen, instructievideo's over het gebruik van bepaalde apparatuur, en de Web Lab Manual bevat in deze modus automatische timers voor bijvoorbeeld wacht- of incubatiestappen. Studenten kunnen via de labjournaal-functie eventuele wijzigingen in het protocol noteren en verkregen resultaten uploaden.

LabBuddy in je cursus

Mocht je geïnteresseerd zijn in het implementeren van LabBuddy binnen je cursus, stuur dan een e-mail naar Janine Geerling (J.J.Geerling@umcutrecht.nl) o.v.v. LabBuddy – [naam cursus]’.

 

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie ook: https://educate-it.uu.nl/tool/labbuddy/

 
 
 

Pitch2Peer

In deze online omgeving kunnen studenten, per team of als individu, pitches uploaden. Dit kunnen video-opnames zijn, maar ook kennisclips, posters of andere visuele producten. Studenten voorzien elkaars pitches van peer-feedback, waarvoor jij als docent zelf de criteria stelt. Afhankelijk van de opdracht kun je ervoor kiezen om zelf specifieke peer-reviews aan te wijzen voor studenten, of dit gerandomiseerd door het systeem te laten doen. 

Het BMW-team kan voor jou een Pitch2Peer-opdracht vormgeven binnen de Blackboard-omgeving van jouw cursus. Vul hiertoe het onderstaande formulier in en stuur deze naar het BMW-team: (beleidsmedewerkersBMW@umuctrecht.nl) o.v.v. ‘Aanvraag Pitch2Peer – [naam cursus].

P2P_Aanvraagformulier.docx24.89 KB

Voor meer informatie over de tool en de implementatie hiervan in je cursus, zie: https://educate-it.uu.nl/tool/pitches-2/.

 

Feedbackfruits 2.0 – Interactive Document

FeedbackFruits biedt in totaal 9 verschillende tools aan waarmee je de online interactie met en tussen je studenten kunt vergroten. Al deze tools zijn als plug-in beschikbaar via Blackbaord. Er zijn 4 plug-ins gericht op het geven van feedback, zowel voor peer feedback, docent feedback, feedback op vaardigheden en feedback op groepsgenoten binnen een groepsopdracht. Daarnaast zijn er plug-ins voor het stimuleren van discussie over (zelfgeschreven) documenten en voor het interactiever maken van documenten.

Het BMW-team kan voor jou een FeedbackFruits-opdracht vormgeven binnen de Blackboard-omgeving van jouw cursus. Stuur hiervoor een e-mail anar het BMW-team: (beleidsmedewerkersBMW@umuctrecht.nl(link stuurt een e-mail)) o.v.v. ‘Aanvraag FeedbackFruits – [naam cursus]. Voor het aanvragen van specifiek een peer review-opdracht waarin studenten elkaars werk moeten beoordelen, vragen we je onderstaand formulier vast in te vullen en dit mee te sturen met je e-mail.

Voor meer informatie over de verschillende plug-ins en de implementatie hiervan in je cursus, zie:

https://educate-it.uu.nl/toolwijzer/?fwp_trefwoorden=feedbackfruits. Bekijk ook de video van Educate-IT waarin meer uitleg wordt gegeven over FeedbackFruits :https://youtu.be/LJuhkty0FnY.

FeedbackFruits_Aanvraagformulier.docx41.29 KB

 

BioRender

BioRender is een digitale tool waarmee je eenvoudig wetenschappelijke figuren kunt genereren die geschikt zijn voor onderwijsdoeleinden en (wetenschappelijke) publicaties. De tool bevat een grote bibliotheek van zowel losse iconen als templates waarmee je je eigen figuren kunt opbouwen. Voor meer informatie en voorbeelden, zie: https://biorender.com/.

De opleiding beschikt momenteel over een licentie van vijf zogeheten ‘seats’. Een van deze seats bieden we aan als wisselaccount, die je als docent tijdelijk in gebruik kunt nemen om figuren te creëren voor je onderwijs. Heb je interesse in het gebruik van deze wisselaccount, stuur dan een e-mail naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl met daarin de naam van de cursus waarvoor je figuren wilt ontwerpen en wanneer je de account (idealiter) zou gebruiken. Het BMW-team zal dan zorgen dat, indien op het gewenste moment beschikbaar, de wisselaccount tijdelijk aan jou toegewezen wordt.

 

 

Tentamens vinden in principe fysiek plaats op het Utrecht Science Park. Ook hierbij is het maximum van 75 personen per ruimte losgelaten. Voor wat betreft tentamens die in het Educatorium of andere externe locaties plaatsvinden zijn de volgende regels gecommuniceerd met studenten:

FAQ toetsing in Educatorium en externe locaties.pdf72.48 KB

Online proctoring

Er worden steeds meer toetsen via online proctoring afgenomen. De online proctoring provider die door de universiteit wordt gebruikt is ProctorExam. Op onze studiegids, onder FAQ -> Toetsen, staat wat de student hiervoor dient te regelen en worden tips gedeeld om het online proctoring zo goed mogelijk te laten verlopen. De opleiding houdt het protocol online proctoring van de Universiteit Utrecht aan.

De cursuscoördinator dient een aantal stappen te ondernemen:

 1. De studenten uiterlijk twee weken van tevoren informeren dat de toets via online proctoring plaatsvindt, met de daarbij behorende voorwaarden die de opleiding samen met de examencommissie heeft opgesteld (aangevuld door de coördinator). De opleiding heeft hier een standaardmail voor opgesteld en zal deze met je delen.
 2. Het Excelbestand invullen met daarin informatie voor de informatiemail en instructies die studenten krijgen voorafgaand aan de toets (vanuit zowel de functioneel beheerders van TestVision als ProctorExam). De bestand dit opgestuurd te worden naar Margreet Manrique (toetsadviseur@umcutrecht), met de functioneel beheerders van TestVision in de cc (doo-testvision@umcutrecht.nl). 
  Bestand Informatiemail en instructies Toets met PE.xlsx
 3. De toets klaarzetten in TestVision. Afstemming over de toets en het klaarzetten ervan gaat zoals gebruikelijk via de functioneel beheerders van TestVision (doo-testvision@umcutrecht.nl). 
  • De volgende vraag als open vraag opnemen in de toets: “Via een mail vanuit de opleiding heb je de voorwaarden gelezen voor het maken van deze toets via online proctoring. Als je akkoord gaat met deze voorwaarden, typ dan “Ik ga akkoord” in het onderstaande tekstveld. Als je niet akkoord gaat, zal je toets niet worden nagekeken.” Deze vraag kan naderhand in de toetsanalyse geschrapt worden.
  • Wanneer een toes via online proctoring wordt afgenomen kan deze maximaal 180 minuten duren (inclusief extra tijd).
 4. Soms melden studenten per e-mail een onregelmatigheid die zij hebben ervaren tijdens een proctortoets. Ze zijn meestal onzeker of dit gevolgen heeft voor hun resultaat. Het volgende stappenplan dient te worden aangehouden:
  • Antwoord aan de student met een standaardtekst en zet OWCsurveilleren@umcutrecht.nl in de cc. Plaats in de onderwerpregel: naam toets/studentnummer
   • Suggestie standaardtekst: "Beste student, dank voor deze melding. We sturen je mail door aan de surveillanten die deze toets reviewen. Zij nemen het mee bij de review van beelden en als er aanleiding toe is brengen zij de examinator op de hoogte."
  • OWCsurveilleren stuurt de mail door naar de betreffende surveillant. De surveillant neemt het mee bij de review. 
  • Als er niets aan de hand is, is het daarmee afgerond. Is er wel iets aan de hand, dan bekijkt de opleiding het nogmaals en neemt contact op met de coördinator. 
 5. Wachten met het publiceren van de cijfers totdat de proctorbeelden bekeken zijn en er, eventueel na verdere afstemming met de coördinator, geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. De coördinator wordt hierover geïnformeerd. N.B. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de beelden.
 6. Aan de functioneel beheerders van TestVision via doo-testvision@umcutrecht.nl (met toetsadviseur Margreet Manrique m.manrique@umcutrecht.nl in de cc) doorgeven dat de beelden verwijderd mogen worden, indien de bezwaartermijn van 6 weken na publicatie van de cijfers is verlopen en er uiteraard geen bezwaren meer lopen. Als onderwerpregel gelieve te gebruiken: verwijderen beelden <jjjjmmdd naam toets>. 

De volgende zaken zijn goed om te weten:

 • De studenten krijgen een aantal dagen voor de toets twee instructiemails: een vanuit TestVision en een vanuit ProctorExam.
 • De studenten kunnen geen inhoudelijke vragen stellen tijdens het maken van de toets. De chatfunctie van ProctorExam is alleen bedoeld voor technische vragen. Wanneer ze iets kwijt willen over een bepaalde vraag, kunnen ze dit in het lege reactieveld onder hun antwoord in TestVision achterlaten.
 • Sinds begin 2021 bekijken de surveillanten van Onderwijszaken in eerste instantie de proctorbeelden. Zij sturen hun bevindingen middels een rapport naar de opleiding. De opleiding neemt contact op met de coördinator. 
 • Sinds april 2021 wordt de mobiele camera ingezet als tweede camera bij online proctoring.

Fysieke toets bij online proctoring

Studenten kunnen tot uiterlijk 4 werkdagen voor de toets (vóór 12 uur 's middags) contact opnemen met de studieadviseur wanneer zij een goede reden hebben om de toets op locatie te maken in plaats van via online proctoring (zoals ernstige technische problemen, geen rustige plek om de toets te maken of privacybezwaren). Wanneer de studieadviseur het verzoek goedkeurt worden de roosteraar, cursuscoördinator en functioneel beheerders van TestVision ingelicht. De roosteraar boekt een ruimte, de functioneel beheerder plant de fysieke toets in en de cursuscoördinator zorgt zelf voor surveillance.

Het is wel zo eerlijk als de toetsomstandigheden voor de studenten op locatie hetzelfde zijn als de studenten die de toets via online proctoring maken. Dat betekent dat er geen toiletbezoek is toegestaan en er geen inhoudelijke vragen gesteld mogen worden.

Individuele proctoring bij fysieke toets

Wanneer een student een goede reden heeft om niet fysiek aan de toets deel te nemen, kan de student in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de student positief getest is op corona, klachten heeft of in een risicogroep valt. Belangrijk is dat de student zich tijdig, maar uiterlijk om 9.00 uur 's morgens op de werkdag vóór de toetsdag, meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl), met urgent-proctoring in het onderwerp van de e-mail. 

Concreet gezien ziet het er dan zo uit:

 • Uiterlijk maandag 9.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag is.
 • Uiterlijk dinsdag 9.00 uur melden wanneer de toets op woensdag is.
 • Uiterlijk woensdag 9.00 uur melden wanneer de toets op donderdag is.
 • Uiterlijk donderdag 9.00 uur melden wanneer de toets op vrijdag is.
 • Uiterlijk vrijdag 9.00 uur melden wanneer de toets op maandag is.

Het is niet mogelijk om via individuele proctoring deel te nemen wanneer de student zich korter dan de hierboven genoemde termijn voor de toets afmeldt. De student dient zich alsnog bij de studieadviseur te melden, om later deel te kunnen nemen aan de herkansing.

Let op: het proces van individuele proctoring is ingericht op toetsen die via TestVision worden afgenomen. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de beleidsmedewerkers via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl

Procedure

 1. Student meldt zich uiterlijk om 9.00 uur 's morgens op de werkdag vóór de toetsdag bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). Het advies aan de student is om URGENT in de onderwerpregel te zetten.
 2. In geval van goedkeuring verstuurt de studieadviseur een verzoek naar de proctoring collega's van de UU met de cursuscoördinator en de afdeling Toetsing van het OWC in de cc.
 3. De cursuscoördinator zet de toets klaar in TestVision en houdt hierover contact met de functioneel beheerders van TestVision via doo-testvision@umcutrecht.nl. Ook geeft de cursuscoördinator aan welke hulpmiddelen er zijn toegestaan bij het maken van de toets door onderstaand Excelbestand in te vullen en op te sturen naar doo-testvision@umcutrecht.nl
  Informatiemail en instructies Toets met PE.xlsx13.11 KB
 4. De cursuscoördinator verstuurt zo snel mogelijk het formulier met daarop de voorwaarden voor proctoring naar de desbetreffende studenten. De student dient akkoord te gaan met de voorwaarden door een e-mail terug te sturen naar de cursuscoördinator. 
  210412 Voorwaarden proctoring voor BMW-studenten.docx214.11 KB
 5. Sinds begin 2021 bekijken de surveillanten van Onderwijszaken in eerste instantie de proctorbeelden. Zij weten via de studieadviseurs dat er getoetst wordt via online proctoring. De surveillant stuurt zijn/haar bevindingen middels een rapport naar de opleiding. De opleiding neemt contact op met de coördinator. Wanneer er vermoeden is van fraude wordt de examencommissie ingeschakeld. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de beelden.
 6. De cursuscoördinator geeft aan de functioneel beheerders van TestVision via doo-testvision@umcutrecht.nl (met toetsadviseur Margreet Manrique m.manrique@umcutrecht.nl in de cc) door dat de beelden verwijderd mogen worden, indien de bezwaartermijn van 6 weken na publicatie van de cijfers is verlopen en er uiteraard geen bezwaren meer lopen. Als onderwerpregel gelieve te gebruiken: verwijderen beelden <jjjjmmdd naam toets>

Online alternatieven

Wanneer de geplande tentamens of opdrachten niet volgens roostering kunnen worden afgenomen, kun je als docent een aantal alternatieven overwegen. Hieronder geven we een aantal tips voor alternatieve toetsing van verschillende producten, waarin ook de adviezen van de examencommissie zijn meegenomen. Overweeg je een van de voorgestelde alternatieven in te zetten, vergeet dan niet de examencommissie op de hoogte te stellen (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). 

Alternatieven schriftelijke toetsing:

 • Het organiseren van een mondelinge toets: via MS Teams; houd er hierbij rekening mee dat iedere mondelinge toets door twee beoordelaars beoordeeld dient te worden.
 • Het afnemen van een toets via Blackboard: digitale toetsen worden ondersteund door het learning management system (LMS) en bieden de mogelijkheid voor verschillende typen vragen. Omdat er geen live surveillance mogelijk is, is deze vorm van toetsing enkel geschikt voor open boek tentamens met toepassings- en inzichtsvragen. Controle op plagiaat is hierbij belangrijk. De BEC stelt bepaalde voorwaarden voor deze vorm van toetsing.
 • Het afnemen van een toets via online proctoring is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden (neem contact op met de beleidsmedewerkers).

Op de pagina Nakijken en beoordelen vind je instructies om de scores vanuit TestVision om te zetten naar cijfers.

Alternatieve voor schrijfproducten:

 • Schrijfopdrachten kunnen op de reguliere wijze digitaal ingeleverd kunnen worden. Het geven van (peer) feedback op schrijfproducten kan ondersteund worden door verschillende tools, deze worden onder het menu 'werkvormen en digitale tools' verder toegelicht.

Alternatieven voor presentaties:

Verschillende cursussen bevatten een presentatie als onderdeel van de toetsing. Wanneer er geen fysieke presentatiesessies georganiseerd kunnen worden, zijn er digitale alternatieven om alsnog presentaties te organiseren en te beoordelen. Afhankelijk van de leerdoelen van de presentatieopdracht zijn hiertoe twee mogelijkheden: 

 • Organiseren van live presentatiesessies via MS Teams; via deze tools kunnen studenten live op afstand hun presentatie geven. De presenterende studenten hebben de mogelijkheid hun scherm (PowerPoint) te delen met het publiek. Daarnaast biedt deze optie ruimte voor directe feedback en vragen n.a.v. de presentatie. Deze vorm is zeer geschikt voor presentatieopdrachten waarbij interactie met het publiek en het kunnen beantwoorden van vragen een expliciet onderdeel van de toetsing is.
 • Het uploaden van een video-opname van de presentatie via Pitch2Peer; via deze tool kunnen studenten een video-opname van hun presentatie uploaden in Blackboard. Medestudenten bekijken deze opnemen en geven feedback aan de hand van door de docent gedefinieerde feedbackcriteria. Hierdoor leent deze vorm zich zeer goed voor presentatiesessies waarvoor het geven en ontvangen van peer feedback een belangrijk leerdoel is. Daarnaast is deze vorm erg geschikt voor presentaties waarin naast de inhoud ook de presentatievaardigheden beoordeeld worden. Op aanvraag zijn instructies voor studenten beschikbaar met tips voor een goede video-opname. 

De genoemde tools worden onder het menu 'werkvormen en mogelijke tools' verder toegelicht.

Inzage van toetsen

Volgens OER-artikel 5.11 hebben studenten recht op inzage van hun toets, waarbij na afloop van de inzage de toetsvragen weer worden ingenomen. Bij een online inzage kan dit laatste problematisch zijn, omdat studenten potentieel screenshots kunnen maken van de opgaven. Toch heeft het sterk de voorkeur om studenten de kans te geven hun toets (online) in te zien. Hiervoor bestaat een aantal mogelijkheden, die door enkele cursussen reeds zijn gebruikt:

 • Inzage via Testvision geven in eigen antwoorden en modelantwoorden. Hierbij kun je de studenten een formulier laten ondertekenen waarin zij verklaren geen antwoorden te kopiëren: PDF-pictogram Voorwaarden Toetsinzage voor BMW-studenten.pdf. Voordeel: studenten kunnen goed zien wat er goed en fout was in hun eigen antwoorden. Nadeel: alle vragen “liggen op straat”.
 • Inzage via MS Teams waarbij je de toetsvragen en modelantwoorden algemeen bespreekt. Voordeel: studenten krijgen inzicht in de gewenste antwoordvorm (mate van detail etc.). Nadeel: alle vragen “liggen op straat” en studenten kunnen niet hun eigen antwoorden zien.
 • Inzage via MS Teams met één op één bespreken van toetsvragen en eigen antwoorden. Voordeel: studenten krijgen inzicht in de gewenste antwoordvorm (mate van detail etc.) en in hoeverre hun eigen antwoord daarvan afwijkt. Nadeel: erg arbeidsintensief, dus alleen te doen met kleine groepen studenten.
 • Inzage uitstellen tot er weer, in kleine groepen, fysiek onderwijs mogelijk is. Voordeel: inzage kan plaatsvinden zonder dat de toetsvragen “op straat liggen” Nadeel: het is dan waarschijnlijk onduidelijk wanneer dit kan plaatsvinden. 
 • Studenten inzicht geven in welke onderwerpen zij goed en slecht scoorden. Voordeel: student ontvangt een individuele feedforward. Nadelen: student weet niet wat er goed of fout is gegaan, en mogelijk tijdsintensief (hoewel TestVision functies heeft waarmee deze data eenvoudig is uit te draaien).

Wanneer je gebruik maakt van één van de opties waarbij toetsopgaven (potentieel) “op straat liggen” is het dus van belang deze vragen niet te gebruiken bij aankomende jaargangen.

 

In de huidige COVID-19 pandemie staan onderwijsinstellingen wereldwijd voor de uitdaging hun onderwijs grotendeels om te zetten naar een digitale vorm. Verschillende instanties en aanbieders hebben daarom besloten (een deel van) hun onderwijsmaterialen gratis beschikbaar te stellen via hun website. Klik hieronder voor links naar de desbetreffende websites. 

Belangrijk: Wanneer je gebruik maakt van online aangeboden onderwijsmaterialen, is het belangrijk dat je op de juiste manier verwijst naar de desbetreffende materialen, ook als hier geen copyright op zit. SURF heeft hier een overzichtelijke handleiding voor geschreven. 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

Biedt verschillende e-learning modules aan via EduboxLog in als umcg-guest met wachtwoord e-learning_umcg20.

Leids Universitair Medisch Centrum

Biedt meerdere onderwijsmodules vrij aan via www.medischonderwijs.nl.

Oxford University Press

Biedt twee online cursussen m.b.t. Blended Learning en Teaching Online aan via Epigeum.comBiedt daarnaast verschillende onderwijsmaterialen voor zowel studenten als docenten aan via  https://oup-arc.com/. De studentmaterialen zijn altijd gratis beschikbaar, docentmaterialen kunnen nu ook gratis gebruikt worden. Stuur een e-mail naar pablo.pinel@oup.com om toegang te krijgen.

SURF 

SURF heeft een Online onderwijs vraagbaak in het leven geroepen, waarin verschillende onderwijsprofessionals hun tips and tricks delen.

Universiteit Wageningen

Biedt verschillende instructievideo’s voor Life Sciences practica aan via Youtube.

Hogeschool Rotterdam

Heeft een digitaal magazine uitgebracht waarin aandacht wordt besteed aan het op afstand vervangen van verschillende werkvormen, o.a. via FeedbackFruits.

Open Universiteit

Biedt allerlei tips rondom digitale didactiek en online onderwijs. Biedt ook online colleges over dit onderwerp aan.

International Coalition of Library Consortia (ICOLC)

Wereldwijd hebben een groot aantal uitgevers en leveranciers gehoor gegeven aan een oproep van de ICOLC om studiematerialen, zoals e-textbooks voor studenten,  kostenloos beschikbaar te stellen. Je kunt het overzicht van de ICOLC hier bekijken. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

 

Overige links

 1. Zorg voor structuur en duidelijkheid. Op deze manier bied je rust aan je studenten én aan jezelf. Kies vaste momenten en middelen om met je studenten te communiceren. Deel moeilijke opdrachten, die normaal actief zou begeleiden, op in kleinere stukken die studenten in korte tijd succesvol kunnen afronden. Maak eventueel gebruik van modeling examples waarbij je studenten bijv. in een video laat zien welke stappen je neemt (en waarom!) in het uitvoeren van een bepaalde opdrachten.
 2. Gebruik (formatieve) toetsing als waardevol leermiddel. Toetsing is niet alleen een middel om te zien of en wat studenten hebben geleerd, maar is ook een bewezen effectieve leerstrategie. Door studenten regelmatig een (zelf)toets te geven om eerdere lesstof op te halen kan je het leerrendement van studenten verhogen. 
 3. Geef studenten houvast bij het zelfstandig leren. Afstandsonderwijs vraagt veel van het vermogen van studenten om structuur aan te brengen in hun onderwijs en om zelfstandig te leren. Help hen daarbij. Plan voor de verschillende leerdoelen meerdere oefenmomenten in. Zelfverklaren, het in eigen woorden laten uitleggen waar bepaalde lesstof over gaat, kan hierbij erg waardevol zijn.
 4. Focus! Leg de lat niet te hoog voor jezelf, je kunt nu eenmaal niet alles. Blijf daarom bij de essentie: wat zijn de belangrijkste leerdoelen die de studenten moeten behalen? Wie en wat heb je nodig om dat te kunnen bereiken? Breng op basis daarvan focus aan in (de ontwikkeling van) je online onderwijs.

Op dit Trellobord worden tips en adviezen van studenten over het digitale onderwijs gedeeld. Deze input van studenten is verzameld in de cursusevaluaties.

Onderwijscentrum UMCU

De afdeling Technologie en Leren (TEL) biedt zowel onderwijskundig als technologische ondersteuning. Het aanbod is op deze pagina te bekijken. Zij zijn te bereiken via OWCServicedeskICT@umcutrecht.nl of 088 75 53418. 

Ondersteuning vanuit de opleiding

De beleidsmedewerkers van Biomedische wetenschappen zijn altijd bereid om ergens over mee te denken of bepaalde zaken uit te zoeken. Ze zijn bereikbaar via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl. Adviseur onderwijsinnovatie Krijn Vrijsen en onderwijsontwikkelaar Janine Geerling staan ook klaar om mee te denken over hoe het (praktische) onderwijs het beste kan worden vormgegeven.

Educate-it

Educate-it heeft een FAQ pagina gemaakt met een overzicht van antwoorden op praktische vragen met betrekking tot afstandsonderwijs die zij met regelmaat krijgen. Ook vind je op de site van Educate-it didactische tips en trucs over afstandsonderwijs.

Centre for Academic Teaching

 • Q&A's: webinars en maatwerk. De sessies richten zich onder andere op MS Teams, activerend onderwijs, hybride onderwijs en toetsing. Deze sessies vind je hier.
 • Je kunt deelnemen aan een docentencommunity van het CAT in MS Teams via deze link
 • Module (her)ontwerp je onderwijs in coronatijd. Al meer dan 140 docenten volgden deze module. Hij bestaat uit vier korte bijeenkomsten, waarin docenten begeleid worden bij het omzetten van een bestaand cursusontwerp naar een online of hybride ontwerp met IT-tools. In december en januari wordt deze opnieuw aangeboden, zodat docenten deze ter voorbereiding op blok 3 en 4 kunnen volgen. Docenten kunnen zich hier aanmelden of hier meer lezen over de module.
 • De eerste week van februari vindt weer de versterk-je-onderwijs-week plaats, ook met sessies ter ondersteuning van onderwijs op afstand. 

Teaching Support

Teaching Support is een helpdesk waar alle UU-docenten met hun onderwijsvragen terecht kunnen en waarin alle kennis van de partners in het Centre of Academic Teaching is gebundeld. Zij zijn bereikbaar via teachingsupport@uu.nl of 030 - 253 2197, van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.