Internationale student in uw cursus

Toelating

Internationale studenten worden vooraf gescreend op voorkennis, zodat ze goed mee kunnen komen binnen de cursus waarin ze zijn geplaatst. Als hun voorkennis duidelijk onder het verwachte niveau is, dan wordt de student gevraagd om een andere keuze te maken. Als de student wel de vereiste voorkennis lijkt te hebben, dan wordt hij/zij geplaatst in de cursus. De opleiding neemt dan ook contact op met de cursuscoördinator om ze te informeren dat er een internationale student aan diens cursus zal deelnemen. De cursus moet dan in het Engels gegeven worden.

Feedback

We ontvangen graag feedback van de cursuscoördinator over hoe het gaat met de internationale studenten. We horen het vooral graag als een student niet goed meekomt in de cursus of niet actief deelneemt. We vragen je dan contact op te nemen met één van de beleidsmedewerkers via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl. Wij zullen vervolgens in gesprek gaan met de desbetreffende student.

Didactische tips

Internationalisering van het curriculum houdt meer in dan alleen het vertalen van lesmateriaal naar het Engels. Het houdt ook in dat we ons onderwijs moeten aanpassen. In het artikel 'Teaching in the international classroom is more than just translating materials' delen Gemma Corbalan en Hetty Grunefeld (Onderwijsadvies & Training) didactische tips voor docenten.

Heb je als cursuscoördinator verdere suggesties of opmerkingen over de uitwisseling van studenten bij BMW? Laat het ons ook weten! We horen het ook graag als je good practices of tips en trucs hebt op dit gebied.