Internationale student in uw cursus

Toelating

Internationale studenten worden vooraf gescreend op voorkennis zodat ze goed mee kunnen komen binnen de cursus waarin ze zijn geplaatst. Als hun voorkennis duidelijk onder het verwachte niveau is dan wordt de student gevraagd om een andere keuze te maken. Als de student de vereiste voorkennis lijkt te hebben, dan wordt hij/zij geplaatst in de cursus. De opleiding neemt dan ook contact op met de cursuscoördinator om ze te informeren dat er een internationale student aan hun cursus zal deelnemen. De cursus dient dan in het Engels gegeven te worden.

Feedback

We ontvangen graag feedback van de cursuscoördinator over hoe het gaat met de internationale studenten. Vooral als een student niet goed meekomt in de cursus of niet actief deelneemt, horen we dat graag. We zullen dan proberen om de student alsnog te motiveren om actief deel te nemen aan de cursus. We vragen u contact op te nemen met een van de beleidsmedewerkers via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl.

Heeft u als cursuscoordinator verdere suggesties of opmerkingen over de uitwisseling van studenten bij BMW? Laat het ons ook weten! We horen het ook graag als u good practices, tips en tricks hebt op dit gebied.