BMW en internationalisering

Het werkveld van een biomedische wetenschapper is internationaal en binnen het onderzoek is internationale samenwerking bijna vanzelfsprekend. De opleiding wil studenten de mogelijkheid bieden om zich internationaal en intercultureel te ontwikkelen. Daarnaast wil de opleiding graag op internationaal vlak samenwerken met verschillende instellingen.

In de afgelopen jaren heeft BMW jaarlijks verschillende exchangestudenten verwelkomd. Het totale aantal exchangestudenten ligt meestal tussen de zes en tien studenten die verschillende keuzevakken bij BMW komen volgen. De afkomst is vaak erg divers. Er komen dikwijls studenten uit Singapore en Zweden vanwege gerichte uitwisselingscontracten van de opleiding. Daarnaast hebben we studenten uit Australie, de V.S., Hong Kong en Griekenland ontvangen.