Richtlijnen verdiepingsopdracht

Iedere student kan een reguliere cursus upgraden naar een honourscursus door middel van een verdiepingsopdracht. Met name honoursstudenten zullen dit doen. De opdracht moet 40 uur omvatten. Uitdaging, complexiteit, hoge verwachting en autonomie staan hierbij centraal. Die uitdaging kunt u als docent ondersteunen door structuur te bieden, contact te hebben met de student en het geven van verbale beloningen.

De opdracht wordt vaak aan het einde van een cursus gedaan, omdat de student dan een idee heeft op welk onderwerp van de cursus hij/zij wil inhaken. Het is erg leuk voor een student als het eindproduct echt gebruikt wordt, bijvoorbeeld binnen de cursus.

Start

  1. De student bedenkt zelf een onderwerp.
  2. De student overlegt met de cursuscoördinator wat betreft de inhoud, de vorm en het plan van aanpak.
  3. De student en de cursuscoördinator leggen de opdracht vast in een korte omschrijving inclusief het beoogde eindproduct. De student mailt dit naar de cursuscoördinator en honourscoördinator. 
  4. De honourscoördinator reageert naar beiden.

Afronding

  1. De student levert het eindproduct in.
  2. De cursuscoördinator beoordeelt of het eindproduct voldoet aan de gemaakte afspraken.
  3. De cursuscoördinator stelt de student en de honourscoördinator op de hoogte met daarbij een korte motivatie. Indien mogelijk stuurt de student het eindproduct naar de honourscoördinator.
  4. De honourscoördinator geeft het door aan BMW Onderwijszaken, met CC naar de student en de cursuscoördinator.
  5. BMW Onderwijszaken voegt een honourslabel toe aan de reguliere cursus in Osiris.

Vragen over een verdiepingsopdracht kunt u mailen naar honourscoördinator dr. Kristin Denzer (K.Denzer@umcutrecht.nl).