Programma

Voor getalenteerde en gemotiveerde studenten die een extra uitdaging zoeken bovenop het gewone curriculum, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het tweejarige Honoursprogramma van BMW (HP-BMW). Het HP-BMW is toegankelijk voor een geselecteerde groep van tien tot twaalf gemotiveerde en getalenteerde BMW-studenten per jaar.

Meer informatie over het Honoursprogramma is te vinden in de digitale studiegids