Hoe en wanneer evalueren?

Aan het einde van elke cursus wordt er een evaluatie onder de studenten gehouden. Hierdoor kan de kwaliteit van het onderwijs bepaald worden en krijgt de docent vaak weer nieuwe ideeën voor verbeteringen van de cursus.

Kwaliteitszorg

De afdeling Kwaliteitszorg van het Expertisecentrum van het Onderwijscentrum verstuurt ruim voor het einde van de cursus een conceptevaluatie. Kijk de vragen kritisch na. Soms zijn er aanpassingen nodig in de vragenlijst.

Stuur de gewenste aanpassingen terug naar Kwaliteitszorg via kwaliteitszorg-BMW@umcutrecht.nl. Kwaliteitszorg regelt ruim voor het door u gekozen evaluatiemoment dat er voldoende exemplaren zijn. Elk evaluatieformulier heeft een aparte code, dus het is niet mogelijk om zelf kopieën te maken. Hebt u te weinig exemplaren ontvangen? Mail dan naar Kwaliteitszorg.

Bij de meeste cursussen wordt de evaluatie tijdens de eindtoets afgenomen. Dan zijn de meeste studenten aanwezig.