Scholing

Een actuele agenda van door de opleiding georganiseerde - of gerelateerde - trainingen vindt u hier

Universiteit Utrecht

https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/hoger-onderwijs/tutoraat

Er wordt een drietal modules/tools aangeboden aan de hand waarvan je de student kunt begeleiden in het maken van keuzes gedurende hun studie.

Universiteit Utrecht

https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/hoger-onderwijs/onderwijs-ontwerpen

Via deze website wordt een aantal workshops aangeboden die specifiek gericht zijn op het ontwerpen van onderwijs. Het aanbod omvat op dit moment:

Via links op de website kan aanvullende informatie van iedere workshop worden opgezocht.

Universiteit Utrecht

https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/hoger-onde...

Via links op de website kan aanvullende informatie van iedere workshop worden opgezocht.

Engelse taalvaardigheid verbeteren

Het gebruik van Engels als voertaal in het onderwijs neemt toe. De UU vindt het belangrijk dat de taalvaardigheid van WP van voldoende niveau is. Daarom is UU-breed afgesproken dat op termijn iedereen die lesgeeft in het Engels niveau C1 (CEFR) heeft. Ook politiek is hier veel aandacht voor: zo beoordeelt de NVAO in opdracht van OCW nu ook het taalniveau van docenten tijdens opleidingsaccreditaties. Binnen de UU willen we medewerkers graag faciliteren om, indien nodig, zich verder te ontwikkelen in het gebruik van Engels in de onderwijssetting. Via assessments kan het WP laten beoordelen wat hun huidige niveau Engelse taalvaardigheid is. Daaruit blijkt of een training nodig is en zo welke training geschikt is.  De assessment en trainingen zijn specifiek gericht op de mondelinge vaardigheden voor het doceren en interacteren met studenten in een universitaire setting.

Klik hier voor meer informatie (Intranet UU).