Scholing

Een actuele agenda van door de opleiding georganiseerde (en overige) trainingen vindt u hier

Universiteit Utrecht

De universiteit biedt diverse trainingen aan rondom didactiek: 

UMC Utrecht

Ook via het UMC Utrecht zijn docenttrainingen te volgen, bijvoorbeeld over onderwijs in kleine groepen, didactiek, professioneel gedrag beoordelen, feedback geven, activerende werkvormen en blended learning.

Meer informatie vind je op: https://www.umcutrecht.nl/nl/docentprofessionalisering.  

Universiteit Utrecht

Als tutor wordt van je verwacht dat je studenten begeleidt bij het maken van keuzes en dat je aandacht besteedt aan het ontwikkelen van de juiste studievaardigheden en employability skills. Deze vaardigheden hebben studenten nodig om op een effectieve manier te studeren en zich voor te bereiden op hun werkend bestaan. 

Hiertoe is een drietal verdiepende trainingen ontwikkeld voor tutoren van alle faculteiten. In de workshops wordt gewerkt met toegankelijke modellen, die je in staat stellen om studenten op doeltreffende wijze te begeleiden. Je ervaart zelf de kracht van deze modellen en werkt aan het ontwikkelen van aantrekkelijke, praktisch haalbare opdrachten voor de eigen tutoraatspraktijk. 

De drie modules zijn:

Universiteit Utrecht

De universiteit biedt een aantal workshops aan die specifiek gericht zijn op het ontwerpen van onderwijs. Op dit moment omvat het aanbod alleen de training 'Een cursus ontwikkelen'. 

Universiteit Utrecht

De universiteit biedt diverse trainingen aan rondom internationalisering en Engelse taalvaardigheid:

Engelse taalvaardigheid verbeteren

Het gebruik van Engels als voertaal in het onderwijs neemt toe. De UU vindt het belangrijk dat de taalvaardigheid van wetenschappelijk personeel van voldoende niveau is. Daarom is UU-breed afgesproken dat op termijn iedereen die lesgeeft in het Engels niveau C1 (CEFR) heeft. Ook in de politiek is hier veel aandacht voor: zo beoordeelt de NVAO in opdracht van OCW ook het taalniveau van docenten tijdens opleidingsaccreditaties. Binnen de UU willen we medewerkers graag faciliteren om, indien nodig, zich verder te ontwikkelen in het gebruik van Engels binnen de onderwijssetting. Via assessments kan het wetenschappelijk personeel laten beoordelen wat het huidige niveau van hun Engelse taalvaardigheid is. Daaruit blijkt of er een training nodig is en zo ja, welke training dan geschikt is. De assessment en trainingen zijn specifiek gericht op de mondelinge vaardigheden voor het doceren en interacteren met studenten in een universitaire setting.

Klik hier voor meer informatie (Intranet UU).