Recidivisten

Voor recidivisten gelden de volgende regels:

  • Zij vallen buiten de reguliere cursuscapaciteit (OER art. 4.4.1).
  • Alle deelcijfers die zij reeds hebben behaald vervallen (OER art. 4.4.6 en art. 5.10.3).
  • Zij kunnen alleen aan het grootschalige onderwijs deelnemen, tenzij de examinator anders beslist én er plaats is bij het kleinschalige onderwijs (OER art. 4.4.6).
  • Indien een student alleen het grootschalig onderwijs volgt, wordt het eindcijfer bepaald door de cijfers van de grootschalige toetsmomenten. Onderdelen van de cursus (afgezien van de toetsen) die reeds behaald zijn, hoeven niet opnieuw gedaan te worden en tellen niet meer mee voor het nieuwe eindcijfer. Eventuele kleinschalige onderdelen van de cursus die niet behaald waren, moeten alsnog worden behaald (OER art. 4.4.6).

De student die in zijn derde (of hogere) jaar van zijn opleiding een verplichte cursus uit het eerste jaar nog niet behaald heeft, mag in de periode en timeslot van de niet-behaalde cursus geen andere cursus bij de opleiding volgen. De student wordt verplicht ingeschreven bij de cursus uit het eerste jaar en moet voldoen aan de aanwezigheids- en inspanningsverplichting (OER art. 4.4.5).