Inschrijving

Cursusinschrijving gebeurt via Osiris en wordt - met uitzondering van periode 1 in jaar 1 - door de student zelf gedaan. Hierbij geldt dat...

  • ...er wordt geloot als er meer belangstelling is dan plek.
  • ...er bij cursussen met beperkte capaciteit meestal geen plek is voor studenten van buiten BMW, tenzij zij aanspraak kunnen maken op de minorplaatsen of de gereserveerde plaatsen voor buitenlandse studenten.

Krijg je verzoeken van studenten van buiten de opleiding om deel te nemen aan jouw cursus? Verwijs ze dan door naar BachelorBMW@umcutrecht.nl