Inschrijving

Cursusinschrijving gebeurt via Osiris en wordt, met uitzondering van periode 1 in jaar 1, door de student zelf gedaan. 

  • Er wordt geloot als er meer belangstelling is dan plek.
  • Bij cursussen met beperkte capaciteit is er meestal geen plek voor studenten van buiten BMW, tenzij zij aanspraak kunnen maken op de minorplaatsen of de plaatsen voor buitenlandse studenten.

Als je verzoeken krijgt van studenten van buiten de opleiding om deel te nemen aan uw cursus, verwijs ze dan door naar BachelorBMW@umcutrecht.nl