Cijfers registreren

Voor aanvang van de cursus en voorafgaand aan de toets(en) stuurt Onderwijszaken een lijst met deelnemende studenten. Ook krijg je een speciale toetslijst toegestuurd waar je na afloop van de cursus de eindcijfers kunt invoeren. 

Let op dat je de cijfers:

  • invoert met één decimaal achter de komma(!);
  • niet afrondt op hele of halve cijfers.

Als je geen cijfer kunt toekennen aan de student, dien je codes in te voeren, zoals in onderstaande tabel.

CodeBetekenisToelichting
NVDNiet voldaanStudent heeft één of meerdere verplichte onderdelen uit de cursus niet afgerond. Er kan geen eindcijfer berekend worden.*
NDNiet deelgenomenStudent heeft aan geen enkel onderdeel van de cursus deelgenomen.
VRVrijstellingStudent heeft vrijstelling gekregen voor de cursus.
FRFraudeStudent heeft fraude gepleegd en de cursus dus niet kunnen afronden met een voldoende eindcijfer.

* Zoals: een student die niet is komen opdagen bij de (aanvullende) toets(en) of een student die niet maximaal een 5 voor de toets(en) heeft gehaald (mits dat een eis was). 

De volledig ingevulde lijst stuur je naar Onderwijszaken: BachelorBMW@umcutrecht.nl. Zij voeren de cijfers in Osiris in en sturen een controlelijst naar je terug. Deze lijst moet je printen, controleren en ondertekend terugsturen. Pas dan worden de cijfers definitief en zichtbaar voor de studenten. 

Op de volgende manier kun je cijfers bekend maken via Blackboard, zonder dat alle studenten alle cijfers kunnen zien:

  1. Maak in Excel twee of meerdere kolommen met in de ene kolom de titel Username en in de andere kolommen de naam van de toets of de verschillende deelcijfers als titel. Let op: er mag geen spatie zitten in de naam van de kolom.
  2. Zet in de kolom met Username de studentnummers van alle deelnemers en in de andere kolommen het behaalde cijfer. Gebruik een . [punt] als scheidingsteken tussen het cijfer en de decimaal.
  3. Sla het document op als een CSV-file, met als optie comma delimited.
  4. Log in op Blackboard en ga naar de gewenste cursus.
  5. Klik onder Control Panel op Grade Center en ga dan naar Full Grade Center.
  6. Klik op Work Offline, Upload en upload het CSV-bestand en geef bij delimiter type auto aan. De cijfers staan nu in het Grade Book.
  7. Elke student kan in het Grade Book via My Grades alleen zijn/haar eigen cijfers zien. Dit werkt alleen als de student via een PC kijkt.
  8. Het kan handig zijn om de standaardkolommen Total en Weighted Total onzichtbaar te maken, zodat er geen verwarrende eindcijfers ontstaan. Klik hiervoor in Full Grade Center op Manage, Column Organization. Vink de twee kolommen aan en klik onder de lijst op Show/Hide, Hide Selected Columns. Klik tot slot onderaan de pagina op submit.

Meer informatie vind je op https://blackboard.secure.force.com/login