Cijfers registreren

Voor aanvang van de cursus en voorafgaand aan de toets(en) stuurt Onderwijszaken een lijst met deelnemende studenten. De eindcijfers van de cursus voer je na afloop van de cursus zelf in via Osiris Docent. Dit kan individueel per student of door het uploaden van een excelfile met eindcijfers. Klik hier voor meer informatie over Osiris Docent. 

Let op dat je de cijfers:

 • invoert met één decimaal achter de komma(!);
 • niet afrondt op hele of halve cijfers.

Als je geen cijfer kunt toekennen aan de student, dan dien je één van de volgende codes in te voeren:

 • 'NVD': niet voldaan. De student heeft niet aan alle toetsonderdelen deelgenomen. Er kan geen eindcijfer berekend worden.*
 • 'AANV': aanvullende toets. De student heeft recht op een aanvullende toets wanneer hij of zij:
  • niet heeft voldaan aan de eisen van alle toetsonderdelen, waardoor er geen eindcijfer berekend kan worden.**
  • niet aan alle toetsonderdelen heeft deelgenomen, maar bij bijzondere omstandigheden op voorspraak van de studieadviseur alsnog mag deelnemen aan de aanvullende toets.
 • 'ND': niet deelgenomen. De student heeft aan geen enkel onderdeel van de cursus deelgenomen.
 • 'VR': vrijstelling. De student heeft vrijstelling gekregen voor de cursus.

* Zoals: een student die niet is komen opdagen bij de (aanvullende) toets(en).

** Zoals: een student die niet minimaal een 5 voor de toets(en) heeft gehaald (mits dat een eis was). 

Na invoer én controle van alle cijfers kunnen de resultaten ondertekend worden via Osiris Docent. Hierna zijn de cijfers ook zichtbaar voor de studenten. Mocht een cijfer moeten worden aangepast (bijvoorbeeld op basis van een toetsinzage), dan kan dit ook weer via Osiris Docent worden gedaan. Pas dan worden de cijfers definitief en zichtbaar voor de studenten.

Via Osiris Docent kun je als examinator resultaten invoeren, resultaten ondertekenen en deelnemerslijsten (inclusief voorzieningen) aanmaken. Je logt in met je Solis-ID (solis-id@soliscom.uu.nl) en het bijbehorende wachtwoord. Hierna doorloop je de stappen voor de extra authenticatie (2FA).

Hier vind je uitgebreid instructiemateriaal rondom Osiris Docent (o.a. handleidingen, FAQ, Quick Reference Card).

Heb je vragen over Osiris Docent? Neem dan contact op met Onderwijszaken (BachelorBMW@umcutrecht.nl) voor ondersteuning. 

Op de volgende manier kun je cijfers bekend maken via Blackboard, zonder dat alle studenten alle cijfers kunnen zien:

 1. Maak in Excel twee of meerdere kolommen aan. De ene kolom geef je de titel Username, de andere kolommen krijgen de naam van de toets of de verschillende deelcijfers als titel. Let op: er mag geen spatie zitten in de naam van de kolom.
 2. Zet in de kolom met Username de studentnummers van alle deelnemers. In de andere kolommen zet je het behaalde cijfer. Gebruik een . [punt] als scheidingsteken tussen het cijfer en de decimaal. Het kan hierbij helpen om eerst de deelnemerslijst te downloaden in Excel, daar de cijfers in te plakken, en deze lijst dan weer te uploaden. 
 3. Sla het document op als een CSV-file met als optie comma delimited.
 4. Log in op Blackboard en ga naar de gewenste cursus.
 5. Klik onder Control Panel op Grade Center en ga dan naar Full Grade Center.
 6. Klik op Work Offline, Upload en upload het CSV-bestand en geef bij delimiter type auto aan. De cijfers staan nu in het Grade Book.
 7. Elke student kan in het Grade Book via My Grades alleen zijn/haar eigen cijfers zien. Dit werkt alleen als de student via een PC kijkt.
 8. Het kan handig zijn om de standaardkolommen Total en Weighted Total onzichtbaar te maken, zodat er geen verwarrende eindcijfers ontstaan. Klik hiervoor in Full Grade Center op Manage, Column Organization. Vink de twee kolommen aan en klik onder de lijst op Show/Hide, Hide Selected Columns. Klik tot slot onderaan de pagina op submit.

Meer informatie vind je op https://blackboard.secure.force.com/login

Wat als dit niet werkt?

Zo nu en dan lopen docenten aan tegen problemen om cijfers te uploaden in Blackboard. Het blijkt namelijk dat bij studenten met een studentnummer dat begint met één of twee nullen, die nullen verdwijnen bij het downloaden van de deelnemerslijst vanuit het Grade Center. Dit geeft vervolgens weer problemen bij het uploaden van de ingevulde cijferlijst in het Grade Center. 

Excel herkent het Solis-id als een getal en verwijdert de voorloopnullen bij het inlezen. Dit is relatief makkelijk te corrigeren in Excel:

 1. Selecteer de kolom met het solisid (klik bv kopje van kolom)
 2. Klik rechtermuis op kolom
 3. Kies “format cells”
 4. Kies optie “custom”
 5. Vul in vakje “type” 7 nullen in: 0000000

Het heeft geen zin om de kolom op type tekst te zetten omdat de voorloopnullen meestal echt wordt verwijderd door Excel (ipv niet getoond).